MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ

Mütekabiliyet, milletlerarası hukukun temel prensiplerinden biridir. Bu ilkeye özellikle andlaşmalar hukukunda, diplomasi ve konsolosluk hukukunda, azınlık andlaşmalarında, insan hakları hukukunda, başvurulmaktadır. Hukukun ideali olan adalet ile mütekabiliyet arasında da sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu çalışmada mütekabiliyet ilkesinin milletlerarası hukukun çeşitli alanlarındaki uygulanması ele alınmıştır. Son olarak mütekabiliyet ilkesi ile ilgili yeni gelişmelere yer verilmiştir.

THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY IN INTERNATIONAL LAW

Reciprocity is one of the fundamental principles of international law. This principles is referenced in particularly, in the law of treaties, the diplomatic and consular law, the agreement of minority, the law of human rights, the humanitarian law and refugee law. There is a close relationship between the reciprocity and justice that the ideal of law. This study focused on the implementation of the principle of reciprocity in various areas of international law. At the last it is devoted to new developments related to the principle of reciprocity

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245659, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1 - 37}, doi = {}, title = {MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ}, key = {cite}, author = {Dost, Süleyman} }
APA Dost, S . (2016). MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 1-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22952/245659
MLA Dost, S . "MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 1-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22952/245659>
Chicago Dost, S . "MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 1-37
RIS TY - JOUR T1 - MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ AU - Süleyman Dost Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 37 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ %A Süleyman Dost %T MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Dost, Süleyman . "MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Ağustos 2016): 1-37 .
AMA Dost S . MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ. sduhfd. 2016; 5(2): 1-37.
Vancouver Dost S . MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 1-37.
IEEE S. Dost , "MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET İLKESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 1-37, Ağu. 2016