ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ

Temel hakların, devlet-vatandaş arasındaki doğrudan etkisinin yanında, üçüncü özel kişilere karşı doğrudan veya dolaylı etkisinden de bahsetmek mümkündür. Alman Anayasa Mahkemesi’nin Lüth Kararı’nda bu konuyla ilgili önemli kıstaslar geliştirilmiştir. Önümüzdeki çalışmada, söz konusu kararın içeriği ve doğurduğu neticeler analiz edildikten sonra, temel hakların özel kişilere karşı doğrudan veya dolaylı etkisinin Türk Hukuku’ndaki görünüş şekillerine yer verilecektir

CONSIDERING THE FUNDEMENTAL RIGHT TO EXPRESS AND DISSEMINATE OPINION IN THE CIVIL LAW CASE BROUGHT AGAINST ATTACK TO PERSONEL RIGHTS IN THE LIGHT OF GERMAN LAW

It is possible to say that there is the influence of fundamental rihgts between citizens and the state beside this direct or indirect influence to third parties. Important maxims are enhanced by the German Constitutional Court in the Lüth decision. First, the content and the emerging results of the decision in question will be analysed afterward the direct or indirect influence of fundemental rights against real person appearing forms in Turkish law will be examined

Kaynakça

AUGSBERG, Ino / Viellechner, Lars Die Drittwirkung der Grundrechte als Aufbauproblem, JuS 2008, 406

BLECKMANN, Albert Neue Aspekte der Drittwirkung der Grundrechte, DVBl 1988, sh. 938

DÜRIG, Günter Grundrechte und Zivilrechtsprechung, Nawiasky’e Armağan 1956, sh. 157

ERICHSEN, Hans-Uwe Die Drittwirkung der Grundrechte, Jura 1996, sh. 527

GÖREN, Zafer Temel Hak Genel Teorisi, 3. Bası Ankara 2005

GUCKELBERGER, Annette Die Drittwirkung der Grundrechte, JuS 2003, sh. 1151

HOFFMANN-Riem, Wolfgang Kommunikations- und Medienfreiheit, in: Benda/Maihofer/Vogel (edt) Handbuch des Verfassunsgerichts, 2. Bası Berlin 1995, sh. 191

IPSEN, Jörn Staatsrecht II Grundrechte, 13. Bası München 2010

HAGER, Johannes Grundrechte im Privatrecht JZ 1994, sh. 373

KLOEPFER, Michael Verfassungsrecht II Grundrechte, München 2010

LÜCKE, Jörg Die Drittwirkung der Grundrechte an Hand des Art 19 Abs. 3 GG. Zur horizontalen Geltung der Grundrechte in neuer Sicht, JZ 1999, sh. 377

NIPPERDEY, Hans Carl Gleicher Lohn der Frau für gleiche Leistung. Ein Beitrag zur Auslegung der Grundrechte, RdA 1950, sh. 121

Münchener Kommentar zum BGB, 5. Bası München 2010

Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3. Bası München 2009

Pierroth, Bodo / Schlink, Bernhard Grundrechte Staatsrecht II, 26. Bası Heidelberg 2010

SCHLAICH, Klaus / Koriath, Stefan Das Bundesverfassungsgericht, 8. Bası München 2010

ZIPPELIUS, Reinhold Allgemeine Staatslehre, 15. Bası München 2007

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245818, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {193 - 208}, doi = {}, title = {ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kılıçarslan-isfen, Sibel} }
APA Kılıçarslan-isfen, S . (2016). ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 193-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245818
MLA Kılıçarslan-isfen, S . "ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 193-208 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245818>
Chicago Kılıçarslan-isfen, S . "ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 193-208
RIS TY - JOUR T1 - ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ AU - Sibel Kılıçarslan-isfen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 208 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ %A Sibel Kılıçarslan-isfen %T ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıçarslan-isfen, Sibel . "ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Ağustos 2016): 193-208 .
AMA Kılıçarslan-isfen S . ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ. sduhfd. 2016; 1(1): 193-208.
Vancouver Kılıçarslan-isfen S . ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 193-208.
IEEE S. Kılıçarslan-isfen , "ALMAN HUKUKU IŞIĞINDA, FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL HAKKININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI AÇILAN HUKUK DAVALARINDA GÖZETİLMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 193-208, Ağu. 2016