ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ)

Bu çalışmada, milletvekili seçimlerinde adaylık çakışması, yani milletvekili aday adayının başka bir siyasi partiden aday gösterilmesi sorunu ele alınmıştır. Adaylık çakışması sorunu mevzuattaki düzenlemeler ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları çerçevesinde incelenmiş ve sorunun çözümü ortaya konulmuştur

CONFLICT WITH THE NOMINATION (THE CANDIDATE FOR THE NOMINATION OF A CANDIDATE FROM ANOTHER POLITICAL PARTY)

In this paper the problem of the renomination of a previously nominated nominee is studied. In this respect, the solution is found within the outline of the current legislations and the decisions made by the "Supreme Election Committe"

Kaynakça

ARASLI, Oya, Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekilliği Adaylığı, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1972.

İZGİ, Ömer- GÖREN, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, C. I, TBMM Yayını, Ankara 2002.

GJERDE, Camilla, “Presidential Recruitment Selection of Presidential Candidates http://prio.no/page/Publication_details/Staff_alpha_ALL/9429/47902.ht ml. (12.11.2006). Asia, and Latin America”,

GÖNENÇ, Levent, Türkiye’de Seçim uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara 2008.

KABOĞLU, İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara 2002.

KALAYCIOĞLU, Ersin, Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Yayınları, İstanbul 1984.

KOÇAK, Mustafa, “Seçim Sistemleri ve Demokrasi Karşılaştırmalı Analiz: İHAM ve AB Ölçütleri, Anayasa Yargısı, Cilt: 23, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 2006.

METİN, Yüksel, “AİHS Çerçevesinde ve AİHM Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı”, Liberal Düşünce, Yıl: 12, Sayı: 47-48, 2007, s. 109-141

RANNEY, Austin, “Candidate Selection”, (Ed. David BUTLER- Howard R. PENNIMAN- Austin RANNEY) Democrascy at The Polls, Washington, D. C.: American Enterprise Institute, 1981.

Candidate Selection Within Political Parties”, http://aceproject.org/aceen/ topics/pc/pcb/pcb02/pcb02a/default.(02.10.2006).

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245814, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {159 - 168}, doi = {}, title = {ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ)}, key = {cite}, author = {Bilir, Faruk} }
APA Bilir, F . (2016). ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 159-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245814
MLA Bilir, F . "ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 159-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245814>
Chicago Bilir, F . "ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 159-168
RIS TY - JOUR T1 - ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ) AU - Faruk Bilir Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 168 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ) %A Faruk Bilir %T ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ) %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bilir, Faruk . "ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Ağustos 2016): 159-168 .
AMA Bilir F . ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ). sduhfd. 2016; 1(1): 159-168.
Vancouver Bilir F . ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 159-168.
IEEE F. Bilir , "ADAYLIK ÇAKIŞMASI (ADAY ADAYININ BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ)", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 159-168, Ağu. 2016