METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ

Çok güncel ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen, henüz kavramsal çerçevesi çizilememiş Metaverse; Web 3, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve NFT gibi yeni teknolojiler her tür ilişkinin de adeta fiziksel dünyada yaşanıyormuşçasına algılandığı üç boyutlu bir dijital toplumsallaşma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. internetin geleceği olarak adlandırılan Metaverse, kullanıcılara ait ve değerli hissetmek, toplum tarafından onaylanmak ve dışlanmamak, her tür duyguyu deneyimlemek, sosyalleşmek üzere NFT’ler ve avatarları aracılığıyla kendi statülerini, sosyoekonomik sınıflarını, kimliklerini, imajlarını oluşturdukları toplumsallaşma süreçlerini de sunmaktadır. Araştırma sonucunda kullanıcıların fiziki dünyadaki toplumsallaşma süreçleri ile oldukça benzer ama çok daha hızlı ve çok daha çeşitli bir şekilde toplumsallaşma türlerini deneyimleyebildikleri görülmüştür. Kullanıcılar fiziki dünyada yaşadıkları tüm deneyimleri, Metaverse’de de gerçeğe yakın bir şekilde deneyimleme imkanı bulmaktadır. Bu da göstermektedir ki geleceğin dünyasında fiziksel yaşam Metaverse’de tekrar yaratılacak gibi görünmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum analizinin kullanılmıştır. Metaverse’de toplumsallaşmanın nasıl olacağı konusunda yapılan ilk çalışmalardan olması sebebiyle, alana katkısı bakımından önem arz etmektedir.

THE SOCIALIZATION PROCESS OF THE INDIVIDUAL IN THE METAVERSE

Metaverse, which is very up-to-date and has become very popular recently, and its conceptual framework has not been drawn yet; New technologies such as Web 3, virtual reality, augmented reality, mixed reality and NFT emerge as a three-dimensional digital socialization space where all kinds of relationships are perceived as if they were experienced in the physical world. Metaverse, which is called the future of the internet, also offers the socialization processes in which users create their own status, socioeconomic class, identities and images through NFTs and avatars in order to feel belonging and valuable, to be approved by the society and not be excluded, to experience all kinds of emotions and to socialize. As a result of the research, it has been seen that users can experience socialization types that are quite similar to the socialization processes in the physical world, but much faster and in a much more diverse way. Users have the opportunity to experience all their experiences in the physical world, in Metaverse, in a way that is close to reality. This shows that in the world of the future, physical life seems to be recreated in the Metaverse. In the study, situation analysis, one of the qualitative research methods, was used. Since it is one of the first studies on how to socialize in the Metaverse, it is important in terms of its contribution to the field.

___

 • Akşam (2022). En çok sanal arsa satın alan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?. https://www.aksam.com.tr/teknoloji/en-cok-sanal-arsa-satin-alan-ulkeler-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada/haber-1235084
 • Arslantürk, Z. ve Amman, T. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Kaknüs
 • Aydoğan, D. (2021). Pandemi Sürecinde Sanat Sergileri. CTC 2021: 3rd Communication and Technology Congress. İstanbul: Aydın Üniversitesi. Ss.. 159-166
 • Bagozzi, R. P. ve Lee, K. H. (2002), “Multiple Routes for Social Influence: The Role of Compliance, Internalization, and Social Identity” Social Psychology Quarterly, 65(3): 226-247
 • Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: USAK Yayınları.
 • Berger, P. L. ve Luckmann, T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşâsı, Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, İstanbul: Paradigma Yayınları
 • Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bilgiseven, A. K.(1982). Genel Sosyoloji. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları
 • Birgün. (2022). Metaverse dünyasında Türkiye’den 30 bin parsel satıldı. https://www.birgun.net/haber/metaverse-dunyasinda-turkiye-den-30-bin-parsel-satildi-376525
 • Bloomberg (2021). Dvision Hosts Metaverse Conference for BSC's Anniversary. https://www.bloomberg.com/press-releases/2021-09-01/dvision-hosts-metaverse-conference-for-bscs-anniversary
 • Borlandi, M v.d (2011). Sosyolojik düşünce sözlüğü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bozkuş, Ş.B. (2021). Covid 19 Pandemisi Döneminde Türkiye’deki Müzelerin Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Stratejilerinde Dijital Kültürün Etkisi. Gül Dilek Türk (Ed). Sosyal Medyada Marka ve İtibar Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları
 • Calandra, C., ve Chiu, E. (2021). Into The Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/campaign/wunderman-thompson-metaverse-experience
 • Chitrakorn, K. (2021). Prada teams up with Adidas to launch first NFT: Hint, its Beeple-style.. https://www.voguebusiness.com/technology/prada-teams-up-with-adidas-to-launch-first-re-source-nft#intcid=_voguebusiness-uk-right-rail_6176cbd8-749a-4aa6-8768-3ba49ee9869f_popular4-1
 • Chiu, E. (2021). Into the Metaverse. wunderman Thompson. https://www.wundermanthompson.com/campaign/wunderman-thompson-metaverse-experience
 • Cooley, C. H. (1909/1983). Social Organization: A Study of the Larger Mind. Transaction publishers
 • Coser, L. , Nock, S., Steffan, P., Rhea, B. Ve Merton R. (1987). Introduction To Sociology. USA.
 • CNNTürk (2021). Metaverse'te taciz skandalı!. https://www.cnnturk.com/dunya/metaversete-taciz-skandali
 • Decentraland (2021). Metaverse Festival: Frequently Asked Questions. https://themetaversefestival.io/MusicFestivalFAQs.pdf.
 • Denli, İ (2022). Minecraft'ta Kendi Yaptığı 'Hükümet Binasını' Patlatma Planı Yapan 16 Yaşındaki Genç, Hapis Cezası Aldı. https://www.webtekno.com/rus-genc-minecraft-hapis-cezasi-h120676.html
 • Doosje, B. ve Ellemers, N. (1997). Stereotyping under threat: The role of group identification. The social psychology of stereotyping and group life. (Der.) R. Spears, v. d. Oxford: Blackwell. Ss. 257-27
 • Dökmen, Ü. (1993). Sosyal-Atom Ölçeği: Geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 8(30), ss. 2-6.
 • Dökmen, Ü. (2005). Sosyometri ve Psikodrama.. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim. İstanbul: Beta.
 • Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., ve Cai, W. (2021, October). Metaverse for social good: A university campus prototype. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia ss 153-161
 • Edgar, A. ve Sedgwick, P. (2007). Kültürel kuramda anahtar kavramlar. İstanbul: Açılım Kitap Yayınları
 • Erikson, E. (1984). İnsanın Sekiz Çağı. Ankara: Toplum Yayınları
 • Erkal, M.E. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Der Yayınları
 • Forbes (2021). Andrew Yang Turns Himself Into An Avatar And Campaigns In The Metaverse. https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/06/11/andrew-yang-turns-himself-into-an-avatar-and-campaigns-in-the-metaverse/ un 11, 2021,10:32am EDT|5.098 views
 • GQ (2021). Moda Dünyasının Yeni Takıntısı: Metaverse. https://gq.com.tr/guncel/moda-dunyasinin-yeni-takintisi-Metaverse
 • Gronstedt, A., ve Ramos, M. (2014). Learning through transmedia storytelling. Association for Talent Development. Vol. 1401
 • Haberglobal (2021). Hiç giymeyeceğiniz bir kıyafete para verir misiniz?. https://haberglobal.com.tr/teknoloji/hic-giymeyeceginiz-bir-ayakkabiya-para-verir-misiniz-141655
 • HaberTürk (2022/a). Suudi Arabistan Kabe ziyaretini Metaverse üzerinden yapma çalışmalarına başladı. https://www.haberturk.com/kabe-ziyareti-icin-metaverse-projesi-3327102
 • Habertürk (2022/b). Metaverse arazi satışları 500 milyon doları aştı. https://www.haberturk.com/metaverse-arazi-satislari-500-milyon-dolari-asti-3332594-
 • Habertürk (2022/c). Siyaset metaverse dünyasına giriyor https://www.haberturk.com/siyaset-metaverse-dunyasina-giriyor-3317183
 • Hassan, Ü. (1982). İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi. Ankara: AÜ. SBF Yayını
 • Hatmaker, T. (2022). Second Life’s creator is returning to advise the original metaverse company. https://techcrunch.com/2022/01/13/second-life-philip-rosedale-returns-linden-lab-high-fidelity/
 • Hogg, M. A., ve Abrams, D. (1990). Social Motivation, Self-Esteem and Social Identity. In D. Abrams, & M. A. Hogg (Eds.), Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances London: Harvester Wheatsheaf. Ss.. 28-47.
 • Hollander, S. (1974). Social atom An alternative to imprisonment. Journal of Group Psychoterapy. Psychodrama. & Sociometry, 47 ss. I - 18
 • İbn Haldun (2009). Mukaddime Cilt 1. İstanbul:Dergâh Yayınları
 • Kelly, C. (1993). Group identification, intergroup perceptions and collective action. European Revieıv of Social Psychology. vol. 4. (Der.) W. Stroebe ve M. Hevvstone. Chichester: John VViley ve Sons. Ss 59-85
 • Kelman, H. C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. Journal of Conflict Resolution, ss. 51-60.
 • Ko, S. Y., Chung, H. K., Kim, J. I., ve Shin, Y. (2021). A Study on the Typology and Advancement of Cultural LeisureBased Metaverse. KIPS Transactions on Software and Data Engineering, 10(8), ss. 331-338.
 • Kumar, V.K. ve Treadwell, T.W. (1985). Practical socioertry for psychodramatists. West Chester. PA: West Chester University Press
 • Kurt, İ. ve Ağayev, E. (2009). Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Sosyal Pedagojiye Karşı (Mı?). The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies Conference Proceedings, 14- 16 Oct. 2009. ss.154-156.
 • Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar Ve Endişelere Yönelik Algılar Intermedia International e-Journal, December, 2021; 8(15), ss.245-266.
 • Latane, B. (1981). The Psychology of Social Impact. American Psychologist, 36(4), s.. 343-356.
 • Lee, B. K. (2021). The Metaverse World and Our Future. Review of Korea Contents Association, 19(1), ss. 13-17.
 • Lee, J. Y. (2021). A Study on Metaverse Hype for Sustainable Growth. International journal of advanced smart convergence, 10(3), ss.72-80.
 • Lee, L., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., vd. (2021). All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda.
 • Ma, V. (2021). 5 Futuristic Jobs of The Metaverse.https://hackernoon.com/5-futuristic-jobs-of-the-metaverse.
 • Marshall, G. (1999), Sosyoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Macdowell, M. (2021). Shaping online avatars: Why our digital identities differ. https://www.voguebusiness.com/technology/shaping-online-avatars-why-our-digital-identities-differ
 • Metin A. (2011). Kimliğin Toplumsal İnşâsı Ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Aktarımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 2(1), ss. 74‐92
 • Meşe, G. (1999). Sosyal Kimlik ve Yaşam Stilleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Michener, H. A., v. d. (1990). Social psychology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Mlicki, P. P. ve Ellemers, N. (1996). Being different or being better? National stereotypes and identifications of Polish and Dutch students. European Journal of Social Psychology, 26, ss. 97-114.
 • Moreno, J.L. (1947). The organization of the social atom Sociomerry, 10, ss.287-297.
 • Moreno, J.L. (1953/1993). Who shall survive? Foundations of sociometry, group psychotherapy and sociodrama (Student edition). Roanoke, VA: Royal.
 • Mummendey, A.ve Schreiber, H. J. (1983). Better or just different? Positive social identity by discrimination against, or by differentiation from outgroups. European Journal ofSocial Psychology, 13, ss. 389-397
 • Özyurt, V. (2022). Metaverse’te suç işleme özgürlüğü yok!. https://www.sabah.com.tr/pazar/2022/02/13/metaversete-suc-isleme-ozgurlugu-yok
 • Remer, R. (2009). Social Atom Theory Revisited: SAT Redux. www.uky.edu/~rremer/sociometry/SATRDX.DOC
 • Rodrigues, P., ve Bidarra, J. (2014). Transmedia storytelling and the creation of a converging space of educational practices. International Journal of Emerging Technologies in Learning-(iJET), 9, ss. 42-48.
 • Rubin, P. (2019). Fortnite's Marshmello Concert Is the Future of the Metaverse. https://www.wired.com/story/fortnite-marshmello-concert-vr-ar-multiverse/.
 • Sarıbay, A.Y. (1995). Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam. İstanbul: İletişim Yayınları
 • Seok, W. H. (2021). Analysis of Metaverse Business Model and Ecosystem. Electronics and Telecommunications Trends, 36(4), ss. 81-91
 • Sezal, İ. (der.), (2002). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları.
 • Shore, T., Tashchian, A. ve Forrester, W. R. (2015). Effects of Peer Ratings on Supervisor Ratings of Job Performance. Journal of Business and Economics Research (Online), 13(1), s.s.57-64.
 • Simmel, G. (2005). Metropol ve Zihinsel Yaşam, Şehir ve Cemiyet. İstanbul: İz Yayıncılık
 • Slattery, M. (20089. Sosyolojide Temel Fikirler. Bursa:Sentez Yayıncılık
 • Şahin, A. (2022). Web 3 nedir. https://journo.com.tr/web-3-nedir
 • Şentürk, Ü. (20059. Değişim Sürecinde Cemaatleşme ve Yeni Cemaatler. Yaşar Kaya (Ed).Toplumsal Yapı, İstanbul: Turan Yayınları.
 • Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Revieıu of Psychology, 33, ss.1-39
 • Tasa, U. B. (2009). İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan 3 boyutlu sanal dünyalarda sanat ve mimari tasarım: Second Life® üzerine bir vaka çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, İstanbul
 • Tezcan, M. (1993). Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi
 • Timisi, N. (2003).Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Yayınları
 • Tönnies, F. (2001). Community and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tunçer, C. (2022). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden metaverse hazırlığı . https://www.log.com.tr/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-nden-metaverse-hazirligi/
 • Turner, J. (1987). Rediscovering the social group: A self categorization theory. Oxford: Basil Blakcwell
 • Türk, G.D. (2020). Sanal Cemaatler ve Türkiye’de Siyasal Kutuplaşma. Ankara: Nobel Yayınları
 • Türk, G.D. (2022). Yönelimsel İletişim (Intentionality), Yapay Zeka ve Metaverse İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası İktisadi Ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi (IJER) 2(1).
 • Türk, G.D., Bayrakcı, S. ve Akçay, E. (2022). Metaverse ve Benlik Sunumu. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC 12(2), ss.1-19
 • Ulukan, E. (2021). Nike, NFT'lere ve metaverse teknolojisine odaklanan sanal ayakkabı şirketi RTFKT'yi satın aldı. https://webrazzi.com/2021/12/14/nike-nft-lere-ve-Metaverse-e-odaklanan-sanal-ayakkabi-sirketi-rtfkt-yi-satin-aldi/
 • Uzun, K. (2011). Second Life Sanal Yaşam Dünyasında Kendini Sunum Davranışlarının Belirlenmesinde Etnografik bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Wetherell, M. (der.) (1996). Identities, groups and social issues. London: Sage
 • Willems, E. (1961). Dictionnaire de sociologie, Paris: Librairie Marcel Rivière.
 • Van Dijk, J. (2002). Sosyolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Bakış Yayınları
 • Vatandaş, S. (2020). Sosyalleşme ve Sosyalleşmenin Sosyal Medya Mecralarındaki Anlamsal ve İşlevsel Dönüşümü. Erciyes İletişim Dergisi 7(2), ss. 813-832
 • Youtube (2022). https://www.youtube.com/watch?v=c7Am8OccYqM&t=6938s

___

Bibtex @araştırma makalesi { sisad1074030, journal = {Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2621}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Burdur}, publisher = {Mehmet Ali KARAMAN}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {277 - 297}, doi = {10.30692/sisad.1074030}, title = {METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ}, key = {cite}, author = {Türk, Gül Dilek and Darı, Abdülhakim Bahadır} }
APA Türk, G. D. & Darı, A. B. (2022). METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (1) , 277-297 . DOI: 10.30692/sisad.1074030
MLA Türk, G. D. , Darı, A. B. "METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ" . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2022 ): 277-297 <
Chicago Türk, G. D. , Darı, A. B. "METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2022 ): 277-297
RIS TY - JOUR T1 - METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ AU - Gül DilekTürk, Abdülhakim BahadırDarı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30692/sisad.1074030 DO - 10.30692/sisad.1074030 T2 - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 297 VL - 6 IS - 1 SN - 2587-2621- M3 - doi: 10.30692/sisad.1074030 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ %A Gül Dilek Türk , Abdülhakim Bahadır Darı %T METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ %D 2022 %J Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2587-2621- %V 6 %N 1 %R doi: 10.30692/sisad.1074030 %U 10.30692/sisad.1074030
ISNAD Türk, Gül Dilek , Darı, Abdülhakim Bahadır . "METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 1 (Mart 2022): 277-297 .
AMA Türk G. D. , Darı A. B. METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ. ssad. 2022; 6(1): 277-297.
Vancouver Türk G. D. , Darı A. B. METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2022; 6(1): 277-297.
IEEE G. D. Türk ve A. B. Darı , "METAVERSE’DE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ", , c. 6, sayı. 1, ss. 277-297, Mar. 2022, doi:10.30692/sisad.1074030