1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI

Öz Bu makalede, 1965'ten 12 Eylül 2010 Referandumu'na yasa koyucunun memur sendikacılığına bakış açısı irdelenmiş; memur sendikacılığıyla ilgili yasaların ILO normlarıyla çelişip çelişmediği ele alınmıştır. In this article, the point of view of legislator towards civil servant unionism was examined thoroughly; the situation towards ILO norm soft the laws that were legislated related to civil servant unionism were discussed.

Kaynakça

BENLİ, Abdurahman (2003). "Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Sendikalaşma Çabaları ve Sorunları" Sosyal Siyaset Konferansları, 46. Kitap, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul

DERELİ, Toker (1975). Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

DYP (1991), Doğruyol Partisi Seçim Bildirgesi, Ankara.

GÜLMEZ, Mesut (1988). Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye, TODAİE Yayını, Ankara.

GÜLMEZ, Mesut (1994).Türkiye'de Memurlar ve Sendikal Haklar 1926-1994, TODAİE Yayını, Ankara.

GÜLMEZ, Mesut.(1995). Meclislerde İşçi Sorunu ve Sendikal Haklar (1909ı 1961), Öteki Yayınevi, Ankara

GÜLMEZ, Mesut (1996). Dünyada Memurlar ve Sendikal Haklar, TODAİE Yayını, Ankara

GÜLMEZ, Mesut (2001). "Aykırılıklarla Dolu Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası", Amme İdaresi Dergisi, C. 34, S. 3, Ankara.

IŞIKLI, Alpaslan (1985). "Kamu Kesiminde Çalışanların Sendikal Hakları", Kamu Çalışanlarının Sorunları Sempozyumu 28-29 Aralık, Ankara.

K A L K A N D E L E N , Hayrettin (1968). Sendikalar ve Kamu Hizmetinde Sendikacılık, Şenyıldız Matbaası, Ankara.

Kamu Çalışanlarının Sesi, S. 10, Ekim 2004, KAMU-Sen Yayını, Ankara.

KUTAL, Metin (1969), "Devlet Personeli (Memur) Sendikalarının H u k u k i Esasları ve Sınırları", Sosyal Siyaset Konferansları, 20. Kitap, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.

KUTAL, Metin (2003). "Türkiye'de Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenme Hakları", Sosyal Siyaset Konferansları, 45. Kitap, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.

MIHÇIOĞLU, Cemal (1968) Türkiye'de Kamu Personeli Sendikaları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

SHP (1991). Sosyal Demokrat Halkçı Parti Seçim Bildirgesi, Ankara.

T B M M Tutanak Dergisi (2001), 21. Dönem, 3. Yasama Yılı, C. 68, 25.6.2001 tarihli 124. Birleşim.

T B M M Tutanak Dergisi (21 Nisan 2010), 23. Dönem, 4. Yasama Yılı, 90. Birleşim.

TUTUM, Cahit (1968) "Türkiye'de Memur Sendikaları", Amme İdaresi Dergisi, C. 1, S. 2, Ankara

http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem 21/yıl 3/b.114.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd10449, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {61 - 87}, doi = {}, title = {1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI}, key = {cite}, author = {MAHİROĞULLARI, Adnan} }
APA MAHİROĞULLARI, A . (2012). 1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI. Journal of Social Policy Conferences , 0 (60) , 61-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10449
MLA MAHİROĞULLARI, A . "1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 61-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10449>
Chicago MAHİROĞULLARI, A . "1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 61-87
RIS TY - JOUR T1 - 1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI AU - Adnan MAHİROĞULLARI Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 87 VL - 0 IS - 60 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI %A Adnan MAHİROĞULLARI %T 1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI %D 2012 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 60 %R %U
ISNAD MAHİROĞULLARI, Adnan . "1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI". Journal of Social Policy Conferences 0 / 60 (Ocak 2012): 61-87 .
AMA MAHİROĞULLARI A . 1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 61-87.
Vancouver MAHİROĞULLARI A . 1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 87-61.