Adnan MAHİROĞULLARI

1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2011 - Sayı: 60

61 - 87

Memur sendikacılığı, yasa koyucu, anayasa, bakış açısı, ILO normları

170 79

Benzer Makaleler

İşiten ve İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özetleme Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Halime Miray Sümer, Cebrail Turna

Çocukluk çağında ender görülen pıhtılaşma faktör eksiklikleri saptanan ondört vakanın değerlendirilmesi

Çocuk Dergisi

Mustafa TAŞKESEN, Nilüfer OKUR, Nurettin OKUR, Selahattin KATAR, Sultan Ecer MENTEŞ, Sultan SÖKER

Şeyda Ozil / Michael Hofmann / Yasemin Dayıoğlu-Yücel (Hg.) (2011): Türkisch-deutsche Studien. Jahrbuch 2010. Türkisch-deutscher Kulturkontakt und Kulturtransfer. Kontroversen und Lernprozesse, Göttingen, V&R Unipress, 304 Seiten

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Robert WEGENER

USD/TL Döviz Kurunun Makroekonomik Sürprizlere Tepkisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İbrahim Yaşar GÖK, Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan Asgari Gelir Desteği Programlarının Genel Hak Kazanım Koşulları

Sosyal Güvence

Zeynep GÜNDER

2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDAKİ KANUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Ertuğrul YUVALI

THE RITUAL OF SACRIFICE WITHIN THE CULTURAL 1 BOUNDARIES IN WOLE SOYINKA'S “THE STRONG BREED”

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Mehmet Akif BALKAYA

Tarihi ve Kültürel Özellikleri Nedeniyle Koruma Altındaki Alanlarda Ulaşım Politikalarının Oluşturulmasında Veri Kaynağı Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimler

İDEALKENT

İrem AYHAN SELÇUK, K. Mert ÇUBUKÇU