Don Kişot'tan Züğürt Ağa'ya Aşkın Yurtsuzluk

Hem Don Kişot hem de Züğürt Ağa, kendilerine aşina dünyayı kökten değiştirip istikrarsız hale getiren sosyo-ekonomik ve tarihsel süreçler karşısında derin bir yabancılaşma, şaşkınlık ve yönünü şaşırma duygusu yaşayan karakterlerdir. Her ikisi de, ahlaki kesinliklerin ve geçmişin ezeli ve hazır anlamlarının büyük ölçüde ortadan kalktığı yeni bir sistemde şaşkına dönmüş bulurlar kendilerini. Toplumsal konum, şeref, karşılıklı yükümlülükler yerini bireysel çıkar ve paranın aracılık ettiği ilişkilere bırakmıştır. Bu; aşkın yurtsuzlukla tanımlanan parçalanmış bir dünyadır. Hem Don Kişot hem de Züğürt Ağa bir toplumsal düzenden diğerine geçişi simgelerler. İki karakter gerçeklikle farklı şekillerde uzlaşır. Don Kişot tutkuyla savunduğu ve uğruna savaştığı şövalyelik değerlerini reddeder ve ölür. Her şeyini kaybetmiş ve karısı tarafından terkedilmiş Züğürt Ağa ise, hayata seyyar satıcı olarak yeniden başlar. 

___

Cervantes Miguel de Saavedra (1996) La Mancha’lı Yaratıcı Asılzade Don Quijote, Çev. Roza Hakmen, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

Coşkun, Ali (2011). “Peter Ludwig Berger’in Din Sosyolijisindeki Yeri ve Önemi” Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye: Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları, iç. İstanbu Rağbet, 7-45.

Cuddon , J. A. (2013). A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Wiley-Blackwell.

Deirdre N. McCloskey (2013) Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital and Institutions Enriched the World Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Foucault, Michel (2002). The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences (Londra ve New York, Routledge 2002) 51-52.

Hart, Thomas R. (2016) Cervantes and Aristo: Renewing Fiction, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Hegel, G. W. F. (1920) The Philosophy of Art, c. 2, Londra: G. Bell & Sons.

Ilgın, Özgür, S. (2016) “Körüklü Çizmeden Tokyo Terliğe: Züğürt Ağa (1985)” öteki Sinema 17 Kasım 2016, http://www.otekisinema.com/zugurt-aga-1985/. Erişim 22 Nisan 2018.

Johnson, Caroll B.(2000) Cervantes and the Material World Urbana ve Chicago: University of Illinois Press.

“kekeç salman” (2003) https://eksisozluk.com/entry/2291103. Erişim 5 Mart 2018.

Löwy Michael ve Robert Sayre (2001) Romanticism Against the Tide of Modernity, Çev. Catherine Porter, Londra: Duke University Press.

Lukacs, Georg (1980)“Realism in the Balance” Aesthetics and Politics, Çev. Ronald Taylor, Londra: Verso, 28-59.

Lukacs, Georg (2017) Roman Kuramı, Çev. Cem Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.

Maine, Henry S. (2006) Ancient Law. London: Book Jungle.

Marx, Karl (1933) Selected Works New York: International Publishers.

Marx, Karl (1977) Capital, I, Çev. Ben Fowkes. New York: Vintage Books.

McCloskey, Donald (1994) “Bourgeois Virtue. American Scholar. 63(2) Spring 177-191.

Nietzsche, Friedrich (2003) On the Genealogy of Morality, Der. Keith Ansell-Pearson, Çev. Carol Diethe, Cambridge: Cambridge University Press.

Ortiz, Antonio Dominiguez (1971) The Golden Age of Spain, 1516-1639, Çev. James Casey. Londra: Weidenfeld & Nicolson.

Szakolczai, Arpad (2016). Novels and the Sociology of the Contemporary, New York: Routledge.

Sonok, Hakan (2016) “Şener Şen’in en çok güvendiği yönetmen hangisi?” https://www.dunya.com/kultur-sanat/sener-senin-en-cok-guvendigi-yonetmen-hangisi-haberi-303397, Dünya, 4 Ocak 2016. Erişim 18 Nisan 2018.

Weber, Max (2012). Ekonomi & Toplum, İstanbul: Yarın Yayınları.

Zioklowski, Eric (1991). The Sanctification of Don Quixote: From Hidalgo to Priest, Pennsylvania: The Pennsylvania University Press.

“züğürt ağa” (2004) https://eksisozluk.com/entry/5638755. Erişim 12 Nisan 2018.

“züğürt ağa” (2005) https://eksisozluk.com/entry/7049142.

“züğürt ağa” (2009) https://www.uludagsozluk.com/e/5700216. Erişim 5 Mart 2018.

“züğürt ağa” (2006) https://eksisozluk.com/entry/9018357. Erişim 7 Mart 2018.

“züğürt ağa” (2009) https://eksisozluk.com/entry/17332605 @sozluk. Erişim 12 Nisan 2018.

“züğürt ağa” http://www.dunyasozluk.com/entry/3496709. Erişim 4 Mayıs 2018.

“züğürt ağa” (2013) https://eksisozluk.com/entry/32932280. Erişim 12 Nisan 2018.

“züğürt ağa, 2015) https://eksisozluk.com/entry/51839106. Erişim 20 Nisa 2018.

___

APA Yumul, A. (2018). Don Kişot'tan Züğürt Ağa'ya Aşkın Yurtsuzluk . SineFilozofi , 3 (6) , 75-90 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.423755