Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (2019) YÜZLER VE İZLER: KARTPOSTALLARDA VE PULLARDA EDEBİYATÇILARIMIZ İstanbul: TED Matbaacılık Tasarım ve Reklam Ajansı, 145 sf., ISBN: 978 - 605 - 82590 - 1 - 0.

Yüzler ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız isimli bu kitap, 2019 yılında, Elginkan Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı toplantısı kapsamında açılan Yüzler ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız Sergisi için kılavuz kitap olarak hazırlanmıştır. Kılavuz kitap, büyük boy, renkli ve görsellerle zenginleştirilmiş olarak basılmıştır. 145 sayfadan oluşmaktadır.

___

  • AKALIN, Halûk Şükrü (2019), Yüzler ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız. İstanbul: TED Matbaacılık Tasarım ve Reklam Ajansı.