Caner SOLAK (2020) TÜKETİM KÜLTÜRÜ EKSENİNDE TÜRK ROMANINDA MİRASYEDİ TİPİNİN GELİŞİMİ (1875-1928).

Başlangıcından 1928’e kadar yazılan dönem romanlarının en çok işlenen konularından birisi, tüketim biçimleri, dönem içerisinde gözlemlenen haliyle tüketim kültürü ile mirasyedi tipleri ve yanlış batılılaşmanın bu tipler üzerindeki etkisi olmuştur.

Caner SOLAK (2020) DEVELOPMENT OF HERITAGE TYPE IN TURKISH NOVEL IN THE AXIS OF CONSUMPTION CULTURE (1875-1928).

One of the most studied subjects of the period novels written from the beginning until 1928 was the consumption patterns, the consumption culture as observed during the period and the types of inheritance and the effects of false westernization on these types.