Feyza Betül KÖSE. Cariye

Bir toplumun sosyal hayatındaki gelişim ve değişimi, belli bir toplumun veya toplumsal grubun sosyal hayatta icra ettiği rolün süreç içerisinde geçirdiği farklılaşmayı ve toplumla ilgili kavramların tarihi gelişimini takibi sağlayan sosyal tarih okumaları, tarih, sosyoloji ve siyaset bilimleri başta olmak üzere birçok alan için oldukça önemli veriler sunar. Son peygamberin tebliğ ettiği dinin ilk mensuplarının oluşturduğu toplumun muhtelif zaman ve mekanlardaki yapısını, çeşitli kesimlerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini incelemenin, bir diğer ifadeyle vahyin inişine şahit olan bir toplumu toplumsal ilişkiler ve sosyal dönüşüm açısından analiz etmenin, İslam tarihi başta olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam gibi İslamî ilimlerin doğru ve eksiksiz anlaşılmasına sağlayacağı faydanın yanı sıra Hukuk, Siyaset, Ekonomi, Tıp, Coğrafya gibi alanlar için de önemli katkılar sunacağı muhakkaktır. Bu anlamda Kur’ân’ın indiği toplumu ve ilk dönem İslam toplumunu çeşitli açılardan ele alan çalışmaların sayısının son dönemde artmış olması oldukça sevindiricidir. Bu yazıda, bu alandaki çalışmalardan birisi olan ve İslam’a en fazla eleştiri yöneltilen meselelerden “cariyelik”i konu edinen Feyza Betül Köse’nin Cariye adlı kitabının incelemesi yapılacaktır.Feyza Betül KÖSE. Cariye. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2018, 173 s.

Feyza Betül KÖSE. Cariye

Bir toplumun sosyal hayatındaki gelişim ve değişimi, belli bir toplumun veya toplumsal grubun sosyal hayatta icra ettiği rolün süreç içerisinde geçirdiği farklılaşmayı ve toplumla ilgili kavramların tarihi gelişimini takibi sağlayan sosyal tarih okumaları, tarih, sosyoloji ve siyaset bilimleri başta olmak üzere birçok alan için oldukça önemli veriler sunar. Son peygamberin tebliğ ettiği dinin ilk mensuplarının oluşturduğu toplumun muhtelif zaman ve mekanlardaki yapısını, çeşitli kesimlerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini incelemenin, bir diğer ifadeyle vahyin inişine şahit olan bir toplumu toplumsal ilişkiler ve sosyal dönüşüm açısından analiz etmenin, İslam tarihi başta olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam gibi İslamî ilimlerin doğru ve eksiksiz anlaşılmasına sağlayacağı faydanın yanı sıra Hukuk, Siyaset, Ekonomi, Tıp, Coğrafya gibi alanlar için de önemli katkılar sunacağı muhakkaktır. Bu anlamda Kur’ân’ın indiği toplumu ve ilk dönem İslam toplumunu çeşitli açılardan ele alan çalışmaların sayısının son dönemde artmış olması oldukça sevindiricidir. Bu yazıda, bu alandaki çalışmalardan birisi olan ve İslam’a en fazla eleştiri yöneltilen meselelerden “cariyelik”i konu edinen Feyza Betül Köse’nin Cariye adlı kitabının incelemesi yapılacaktır.

___

  • Köse, Feyza Betül. Cariye. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2018. 173 s.