VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, hacimsel debileri ayartamak için bir kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası bulunmayan, iç çapı ı 1mm ve gövde uzunluğu 160 mm olan varteks tüpti kullanılmıştır. Varteks tUpti deneylerinde genellikle akışkan olarakhava kullanılmaktadır. Hava; azot (Nı) (%78.09), oksijen (02) (%20.95), argon (Ar) (%0.93), karbondioksit (COı)(o/o0.03) ve az oranda da başka gazları ihtiva etmektedir. Yapılmış olan deneysel çalışmada, basınçlı akışkan olarakhava ile hava içinde bulanan 02, COı, Nı ve Ar gazları kullanılmıştır. Bu gazlarının kullanılmasındaki amaç, havaiçinde bulanan 02, C02, 1\'2 ve Ar gazlarının varteks tüpündeki soğutma etkisinin, havaya göre değişimini incelemektir.Deneysel çalışmada giriş basıncı 2,0 ile 7,0 bar arasında 1,0 bar aralıklarla değişik basınçlarda uygulanmıştır. Vortekstüplerde oluşan enerji ayrışması olayı beş farklı akışkan için deneysel olarak incelenmiş ve deneysel sonuçlar dikkatealınarak Hava, 02, N2, C02 ve Ar gaziarına ait grafikler oluşturularak yorumlar yapılmıştır.

___

 • Özkul N., "Uygulamalı Soğutma Tekniği", Makina Mühendisleri Odası, Yayın No:ll5, Ankara, s. 24- , 1999.
 • Yılmaz M., Çomaklı Ö., Kaya M., Karsh S., "Vorteks Tüpler: I-Teknolojik Gelişim", Mühendis ve Makine, 47 (554): 42-51, 2006.
 • Althouse A. D., Turnquist C. H., Bracciano A. F., "Modern Refrigeration and Air Conditioning", The Goodheart-Willcox Company Ine., South Holland, , 1979.
 • Bal m er R.) "Pressure Driven Ranque-Hilsch Temperature Seperation in Liquids", Journal of Fluids Engineering- Trans. of As me, l l , 1988. O (2): 161
 • (5]. Özgür A., E., Selbaş R., Üçgül İ., "Vorteks Tüpler İle Soğutına Uygulamaları'', Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 387-397, 2001. Gulyaev A. ,
 • "lnvestigation of Conical Vort.ex Tubes", Inzherno-Fizicheskii Zhurnal, 10 (3): 326- , 1966.
 • Özgür A. E., 'CV orteks Tüplerin Çalışma Kriterlerine Etki Eden Faktörlerin ve Endüstrideki Kullanım Alanlarının Tespiti", Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Isparta, 70, (8]. Fröhlıngsdorf W., Unger H., "N uroerical lnvestigations of Compress i b le Flow and the Eneryg Seperation in the Ranque-Hilsch Vortex Tube. int". International Journal of Heat and Mass Transfer, 42: 422, 1999.
 • "1-Iot-wire Anen1omety Study of Confıned Turbulent Swirling Flow' ', PhD Thesis. Bradford University, Bradford, U .K., 1989. 1]. Dincer K., Başkaya
 • Ş., Üçgül İ.\ Uysal B. Z., "Giriş ve Çıkış Kütlesel Debilerinin Bir Varteks Tüpün incelenmesi", 14.Ulusal lsı BiJimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Isparta, s .13-18, 2003. Azarov A., "Qualimetric Method of
 • Comparison of Refrigeration Systems According t o the Totality of Their Technological and Operaticnal Characteristic. Int. Conf.'', Resources Saving in Foo d Industry, 143-144, 1998.
 • Bruno T., "Applications of The Vortex Tube in Ch emical Analysis, ,, Process Control and Quality, : 195-207, 1992.
 • Usta H., Kınnacı V., Dincer K., "Vorteks Tilpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava, Oksijen Ve Karbondioksitin Perforınanslarının Deneysel Olarak Incelenmesı , , , Teknoloji,. Cilt 8, Sayı 4, S. 3 11-319, 2005.
 • Stephan K., Lin S., Durst M., Huang F . D.� "An lnvestigation of Energy Separation In Vortex Tu be'\ Journal of Heat Mass Transfer, 26 (3): 344-348, 1983. , A fornıulas.htınl .... _._. ............... -.. ·----·�

___

Bibtex @araştırma makalesi { saufenbilder220717, journal = {Sakarya University Journal of Science}, eissn = {2147-835X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {10}, number = {2}, pages = {39 - 44}, doi = {10.16984/saufbed.92855}, title = {VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Kırmacı, Volkan and Usta, Hüseyin and Menlik, Tayfun} }
APA Kırmacı, V. , Usta, H. & Menlik, T. (2006). VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI . Sakarya University Journal of Science , 10 (2) , 39-44 .
MLA Kırmacı, V. , Usta, H. , Menlik, T. "VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI" . Sakarya University Journal of Science 10 (2006 ): 39-44 <
Chicago Kırmacı, V. , Usta, H. , Menlik, T. "VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI". Sakarya University Journal of Science 10 (2006 ): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI AU - VolkanKırmacı, HüseyinUsta, TayfunMenlik Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 10 IS - 2 SN - -2147-835X M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI %A Volkan Kırmacı , Hüseyin Usta , Tayfun Menlik %T VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI %D 2006 %J Sakarya University Journal of Science %P -2147-835X %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Kırmacı, Volkan , Usta, Hüseyin , Menlik, Tayfun . "VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI". Sakarya University Journal of Science 10 / 2 (Aralık 2006): 39-44 .
AMA Kırmacı V. , Usta H. , Menlik T. VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. SAUJS. 2006; 10(2): 39-44.
Vancouver Kırmacı V. , Usta H. , Menlik T. VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Sakarya University Journal of Science. 2006; 10(2): 39-44.
IEEE V. Kırmacı , H. Usta ve T. Menlik , "VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAKHAVA OKSİJEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI", , c. 10, sayı. 2, ss. 39-44, Ara. 2006, doi:10.16984/saufbed.92855