Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler

Amaç: Katarakt cerrahisi sırasında arka kapsül rüptürü gelişen olgularda klinik sonuçların ve görsel sonuçlara etki eden faktörlerinin değerlendirilmesidir. Gereç-Yöntemler: Katarakt cerrahisi sırasında arka kapsül rüptürü gelişen 80 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar postoperatif 3. ay düzeltilmiş en iyi görme keskinliğine göre 2 gruba ayrıldı; düzeltilmiş en iyi görme keskinliği ≤ 0,5 olanlar Grup 1, >0,5 olanlar Grup 2 olarak sınıflandırıldı. Gruplarda yaş, cinsiyet, operatörün tecrübesi, katarakt tipi, oküler ek hastalıkların mevcudiyeti, pupillanın dilatasyonu, arka kapsül rüptürü gelişim aşaması, intraoküler lens implantasyon zamanı ve yeri, postoperatif komplikasyonlar gibi faktörler incelendi ve postoperatif görme keskinliğine etkileri analiz edildi. Bulgular: Arka kapsül rüptürü gelişen 80 (32 kadın, 48 erkek) hastanın yaş ortalaması 69,9±11,8(41-98) yıl idi. Grup 1’de yer alan 40 (15 K, 25 E) hastanın yaş ortalaması 71,9±12,1 iken; Grup 2’de yer alan 40 (17 K, 23 E) hastanın 67,9 ±11,4 yıl idi ve gruplarda yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu (p:0,205, p:0,819). Grup 1’de matur katarakt oranı anlamlı olarak yüksekti (p:0,018). Gruplar arasında pupilla dilatasyon durumu benzerdi (p:0,728). Gruplar arasında sistemik hastalıklar açısından farklılık yoktu. Grup 1’de oküler hastalık oranı daha yüksek bulunmuştu (p:0,001). Gruplar arasında cerrahın tecrübesi açısından farklılık saptanmadı (p:0,762). Arka kapsül rüptürü; Grup 1’de en sık fakoemülsifikasyon aşamasında, Grup 2’de en sık irrigasyon–aspirasyon aşamasında gelişmişti. Grup 1’de aynı seansta intraoküler lens implantasyonu yapılamayıp sekonder olarak implantasyon yapılan hasta sayısı daha fazlaydı (p:0,020). Postoperatif komplikasyon oranları iki grup arasında benzer bulunmuştu. Sonuç: Arka kapsül rüptürü olgularında görsel sonuçlar; kataraktın sert olduğu, ek oküler hastalıkların olduğu ve sekonder intraoküler lens implantasyonu yapılan olgularda daha kötü bulunmuştu. Anahtar Kelimeler: Fakoemülsifikasyon; katarakt cerrahisi komplikasyon; arka kapsül rüptürü

Kaynakça

1. Kelman CD. Phacoemülsification and aspiration. A new technique of cataract removal. A preliminary report. Am J Ophtalmol 1967; 64:23-35

2. Özkurt Y, Karacan Ö, Oral Y, Arsan A, Oğuz E, Doğan Ö.Fakoemülsifikasyon cerrahisinde oluşan arka kapsül perforasyonu ve zonüler ayrışmanın değerlendirilmesi. T Oft Gaz. 2003;33:612-616.

3. Gimbel HV. Posterior capsule tears using phacoemulsification-causes, prevention and management. Eur J Implant Refract Surg. 1990;2:63–69.

4.Jaffe N. Cataract Surgery and Its Complications. 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby, 1981;368:576-79

5. Cruz OA, Wallace GW, Gay CA, Matoba AY, Koch DD. Visual results and complications of phacoemulsification with intraocular lens implantation performed by ophthalmology residents. Ophthalmology 1992;99:448-452.

6-Zare M, Javadi MA, Einollahi B, Baradaran-Rafii AR, Feizi S, Kiavash V. Risk Factors for Posterior Capsule Rupture and Vitreous Loss during Phacoemulsification. J Ophthalmic Vis Res. 2009;4(4):208-212.

7- Drolsum L, Haaskjold E. The influence of age on characteristics of cataract patients. Acta Ophthalmol (Copenh) 1994;72:622-626.

8.Bai H, Yao L, Wang H. Clinical Investigation into Posterior Capsule Rupture in Phacoemulsification Operations Performed by Surgery Trainees. J Ophthalmol. 2020 Feb 12;2020:1317249. doi: 10.1155/2020/1317249. PMID: 32104591; PMCID: PMC7037484.

9. Karakurt A., Karadağ R., Recep Ö. F., Erdoğan S., Hasıripi H. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Yırtılmasına Etkili Risk Faktörleri. Glokom Katarakt , vol.3, pp.165-170, 2008

10.Dada T, Sharma N, Vajpayee RB, Dada VK. Conversion from phacoemulsification to extracpsular cataract extraction: incidence, risk factor, and visual outcome. J Cataract Refract Surg 1998;24:1521-1524.

11.Lumme P, Laatikainen LT. Risk factors for intraoperative and early postoperative complications in extracapsular cataract surgery. Eur J Ophthalmol 1994;4:151-158.

12.Küchle M, Schönherr U, Dieckmann U. Risk factors for capsular rupture and vitreous loss in extracapsular cataract extraction. The Erlangen Ophthalmology Group. Fortschr Ophthalmol 1989;86:417-421.

13.Abbasoğlu OE, Hoşal B, Tekeli O, Gürsel E. Risk factors for vitreous loss in cataract surgery. Eur J Ophthalmol 2000;10:227-232

14. Liu L, Herrinton LJ, Alexeeff S, Karter A, Amsden L,Carolan J et al. Visual outcomes after cataract surgery in patients with type 2 diabetes. J Cataract Refract Surg. 2019;45(4):404-413. doi:10.1016/j.jcrs.2018.11.002

15. Ionides A, Minassian D, Tuft S. Visual outcome following posterior capsule rupture during cataract surgery. Br J Ophthalmol 2001; 85(2):222-4

16. Narendran N, Jaycock P, Johnston RL, Taylor H, Adams M, Tole DM et al. The Cataract National Dataset electronic multicentre audit of 55,567 operations: risk stratification for posterior capsule rupture and vitreous loss. Eye (Lond) 2009;23(1):31-7

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { smj909194, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {836 - 842}, doi = {10.31832/smj.909194}, title = {Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler}, key = {cite}, author = {Özata Gündoğdu, Kübra and Doğan, Emine and Çelik, Erkan and Alagöz, Gürsoy} }
APA Özata Gündoğdu, K. , Doğan, E. , Çelik, E. & Alagöz, G. (2021). Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler . Sakarya Tıp Dergisi , 11 (4) , 836-842 . DOI: 10.31832/smj.909194
MLA Özata Gündoğdu, K. , Doğan, E. , Çelik, E. , Alagöz, G. "Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler" . Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 836-842 <
Chicago Özata Gündoğdu, K. , Doğan, E. , Çelik, E. , Alagöz, G. "Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler". Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 836-842
RIS TY - JOUR T1 - Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler AU - Kübra Özata Gündoğdu , Emine Doğan , Erkan Çelik , Gürsoy Alagöz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31832/smj.909194 DO - 10.31832/smj.909194 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 836 EP - 842 VL - 11 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.909194 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler %A Kübra Özata Gündoğdu , Emine Doğan , Erkan Çelik , Gürsoy Alagöz %T Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler %D 2021 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 11 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.909194 %U 10.31832/smj.909194
ISNAD Özata Gündoğdu, Kübra , Doğan, Emine , Çelik, Erkan , Alagöz, Gürsoy . "Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler". Sakarya Tıp Dergisi 11 / 4 (Aralık 2021): 836-842 .
AMA Özata Gündoğdu K. , Doğan E. , Çelik E. , Alagöz G. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 836-842.
Vancouver Özata Gündoğdu K. , Doğan E. , Çelik E. , Alagöz G. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 836-842.
IEEE K. Özata Gündoğdu , E. Doğan , E. Çelik ve G. Alagöz , "Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler", Sakarya Tıp Dergisi, c. 11, sayı. 4, ss. 836-842, Ara. 2021, doi:10.31832/smj.909194
Sakarya Tıp Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

18.8b7.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Önemli Fakat Gözden Kaçan Bir Halk Sağlığı Sorunu: Gebelik İle İlgili Bel Ağrısı

Ayşegül ERDOĞAN, Burhan Fatih KOÇYİĞİT, Ramazan Azim OKYAY

Pet/Bt Görüntüleme Öncesi ve Sonrasında Onkoloji Hastalarının Pet Bt Çekimi İle İlgili Kanaatleri

Huri Tilla İLÇE, Sezen ELHAN VARGÖL, Hatice HALİS, Esra YAZICI

İmmunoglobulin A Vasküliti Referans Merkez Deneyimi: MEFV Gen Mutasyonunun Klinik Spektruma Etkisi

Zahide EKİCİ TEKİN, Elif ÇELİKEL, Fatma AYDIN, Tuba KURT, Nilüfer TEKGÖZ, Müge SEZER, Cüneyt KARAGÖL, Serkan COŞKUN, Melike KAPLAN, Nimet ÖNER, Merve Cansu POLAT, Banu ACAR

Karotis Arter Stentlemesi Uygulanan Hastaların Özellikleri ve Hastane İçi Klinik Sonuçları: Tek merkez deneyimi

İbrahim KOCAYİĞİT, Yusuf CAN, Harun KILIÇ

Hashimoto Tiroiditi ile COVID-19 Enfeksiyonu Gidişatı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hasret CENGİZ, Taner DEMİRCİ, Ceyhun VARIM

Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sibel EJDER TEKGÜNDÜZ, Elif Yağmur GÜR, Serap EJDER APAY

Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Sağ Ventrikül Kardiyak Atım Gücünün Mortalite Belirteci Olarak Değerlendirilmesi

Sena SERT, Lale dinç ASARCIKLI, Aycan ESEN, Altuğ ÖSKEN, Barış ŞİMŞEK, Aysel YAĞMUR, Barış GÜNGÖR, Özlem YILDIRIMTÜRK

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler

Kübra ÖZATA GÜNDOĞDU, Emine DOĞAN, Erkan ÇELİK, Gürsoy ALAGÖZ

Fetal Gelişim ve Büyümede Apelinin Rolü

Nevin TÜTEN, Koray GÖK, Mine KUCUR, Abdullah AÇIKGÖZ, Abdullah TÜTEN, Mahmut ONCUL

Kullanılan Farklı Greft Tiplerinin Revizyon Timpanoplasti Sonuçlarına Etkisi

Doğan ÇAKAN