Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi

Amaç: COVİD-19 fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı; bireylerin COVİD-19 pandemisi sürecinde yaşadıkları anksiyete düzeyini ve ilişkili faktörleri saptamaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Bitlis il merkezinde yaşayan 18 yaş ve üstü bireyler oluşturmaktadır. Minimum örneklem büyüklüğü %95 güven aralığında %80 güçle 288 kişi olarak hesaplanmış olup örneklem sayısı %10 arttırılarak 317 bireye çevirim içi olarak ulaşılmıştır. Araştırma için Bitlis Eren Üniversitesi Etik Kurul’undan izin alınmıştır. Çalışmada kullanılan anket formunda sosyo demografik sorulara ek Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Shapiro Wilk testine göre veriler normal dağılıma uymamaktadır (p

Kaynakça

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ 2020) Coronavirus disease (Covid-19). Erişim Tarihi:13 Aralık 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2020) Covid-19 Bilgilendirme Sayfası. Erişim Tarihi: 31 Mart 2021 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2020) Bulaşma. Erişim Tarihi: 13 Aralık 2020 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66436/b.html

Çakır Kardeş V. Pandemi süreci ve sonrası ruhsal ve davranışsal değerlendirme. Türk Diyab Obez 2020;2: 160-169.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ 2020) Mental health & Covid-19. Erişim Tarihi: 15 Aralık 2020 https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19

Işıklı S.(2020) Covid-19 salgınının psikolojik sonuçları ve etkili başa çıkma yöntemleri. Erişim Tarihi:14 Aralık 2020 https://corona.hacettepe.edu.tr/wpcontent/uploads/2020/06/Covid19_psikolojik_sonuclari_basa_cikma_yontemleri.pdf

Erdoğdu Y, Koçoğlu F, Sevim C. (2020) Covid-19 pandemisi sürecinde anksiyete ile umutsuzluk düzeylerinin psikososyal ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Klinik Psikiyatri 23(Ek 1): 24-37

Lee SA(2020) Coronavirus Anxiety Scale: A brief mental health screener for Covid-19 related anxiety, Death Studies, 44:7, 393-401, DOI: 10.1080/07481187.2020.1748481.

Biçer İ, Çakmak C, Demir H ve ark. (2020) Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25(Özel Sayı 1): 216-225.

Wang C, Pan R, Wan X, ve ark. (2020) Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (Covid-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health 17:1729 PMID: 32155789.

Evren C, Evren B, Dalbudak E ve ark (2020) Measuring anxiety related to Covid-19: A Turkish validation study of the Coronavirus Anxiety Scale. Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2020.1774969.

Hoşgör H, Dörttepe ZÜ, Sağcan H(2020) Acil sağlık hizmetleri çalışanlarında Covid-19 anksiyetesi ve mesleki performans ilişkisinin tanımlayıcı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7(3): 865-886.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ 2020) Mental health and psychosocial considerations during the Covid-19 outbreak. Erişim Tarihi:15 Aralık 2020 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

Jeong H, Yim HW, Song YJ ve ark(2016) Mental health status of people isolated due to Middle East respiratory syndrome. Epidemiology and Health. 38: e2016048.

Çıtak Ş, Pekdemir Ü(2020) An Analysis on Sleep Habits and Generalized Anxiety Levels of Individuals during the COVİD-19 Pandemic. Journal of Family, Counseling and Education, 5(1): 60-73.

Rossi R, Socci V, Talevi D. ve ark. (2020) Covid-19 pandemic and lockdown measures impact on mental health among the general population in Italy. Front Psychiatry 11: 790 PMID: 32848952.

French MT, Mortensen K, Timming AR (2020) Psychological Distress and Coronavirus Fears During the Initial Phase of the Covid-19 Pandemic in the United States. J Ment Health Policy Econ1;23(3):93-100.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { smj907905, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, pages = {146 - 151}, doi = {10.31832/smj.907905}, title = {Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi}, key = {cite}, author = {Söylemez, Fatma} }
APA Söylemez, F. (2022). Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi . Sakarya Tıp Dergisi , 12 (1) , 146-151 . DOI: 10.31832/smj.907905
MLA Söylemez, F. "Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi" . Sakarya Tıp Dergisi 12 (2022 ): 146-151 <
Chicago Söylemez, F. "Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi". Sakarya Tıp Dergisi 12 (2022 ): 146-151
RIS TY - JOUR T1 - Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi AU - Fatma Söylemez Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31832/smj.907905 DO - 10.31832/smj.907905 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 151 VL - 12 IS - 1 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.907905 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi %A Fatma Söylemez %T Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi %D 2022 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 12 %N 1 %R doi: 10.31832/smj.907905 %U 10.31832/smj.907905
ISNAD Söylemez, Fatma . "Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi". Sakarya Tıp Dergisi 12 / 1 (Mart 2022): 146-151 .
AMA Söylemez F. Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(1): 146-151.
Vancouver Söylemez F. Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(1): 146-151.
IEEE F. Söylemez , "Bitlis İl Merkezinde Yaşayan 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Koronavirüs Anksiyete Düzeyi", Sakarya Tıp Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 146-151, Mar. 2022, doi:10.31832/smj.907905
Sakarya Tıp Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

18.8b7.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

COVID-19 Enfeksiyonuyla Tetiklenen Eritema Nodozum Olgusu

Sümeyye Merve TÜRK, Zeynep ÖZTÜRK, Damla KARATAŞ, Emel GÖNÜLLÜ

AO Tip C Distal Humerus Kırıklarında Ortogonal ve Paralel LC-DCP Plaklamanın Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mehmet BAYDAR, Fatih ARSLANOĞLU, Çağrı ÖZCAN, Kahraman ÖZTÜRK

Transperitoneal Laparoskopik Adrenalektomi : İlk 28 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Necattin FIRAT, Emrah AKIN, Muhammed DOĞANGÜN, Taner DEMİRCİ, Ahmet Tarık HARMANTEPE, Emre SABUNCU, Fehmi ÇELEBİ

Web of Science veri tabanında Triyaj ile ilgili yayınların analizi

Mehmet KARADAĞ, Mustafa BOĞAN

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TOTAL İNTRAVENÖZ PORT KATATER İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa KUZUCUOĞLU, İlkay YAVAŞMAN, Cenk BALTA

Tek Merkezde 14 Yıllık El ve El Bilek Ganglionları Deneyimi

Ali CAVİT, Osman CİVAN, Haluk ÖZCANLI

Gebelik Terminasyonu Olgularının Retrospektif Analizi: 177 Olgunun Değerlendirilmesi

Koray GÖK, Asude ÖZGÜL, Erdal YILMAZ, Osman KÖSE, Mehmet Sühha BOSTANCI, Selçuk ÖZDEN

Periferik Lenfadenopati Nedeniyle Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniğine Başvuran Çocukların Değerlendirilmesi

Elif ŞEKER, Mustafa BÜYÜKAVCI, Yasemin GÜNDÜZ, Mehmet Fatih ORHAN

Nonarteritik iskemik optik nöropati ve glokomatöz optik atrofide optik koherens tomografi bulguları

Sedat ÖZMEN, Emine DOĞAN, Burçin Köklü ÇAKIR, Nilgün ÖZKAN, Erkan ÇELİK

Otizmli Çocuğa Sahip Anne-Babalarin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi

Osman KURT, Edibe PİRİNÇCİ, Süleyman BOZKUŞ, Berrak YILDIRIM AKSAKAL, S. Erhan DEVECİ