TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010

Bir ekonomide aynı dönemde bütçe açığı, dış ticaret açığı ve tasarruf yatırım açığının birlikte bulunması durumunu ifade eden üçüz açık kavramı, ülke ekonomilerine krizlere kadar büyüyebilecek sorunlara yol açmaktadır. Genel makroekonomik dengeyi oluşturan bu açıklar, birbirlerini etkilemekte ve birbirlerinden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye için bu etkilerin ekonometrik analizi yapılmıştır. Bütçe açığı, dış ticaret açığı ve tasarruf yatırım açığı arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığının tespiti için ARDL (Augmented Redistributed Lag) yöntemi kullanılmıştır. Ancak seriler arasında eşbütünleşme ilişkisine rastlanmamıştır. Değişkenler arasında nedenselliğinin sırasının ve yönünün kısa dönemde analizi için bütünleşme derecelerine bağımlı olmayan Toda Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişkiye rastlanmamıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre dış ticaret açığından tasarruf yatırım açığına, dış ticaret açığından bütçe açığına ve tasarruf yatırım açığından bütçe açığına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir

An Empirical Approach to the Triple Deficits in Turkey:1975- 2010

In an economy, in the same period, the budget deficit, the foreign trade deficit and the saving investment deficit, representing the triple deficits which causes crises. These deficits, which create general macroeconomic balance, affect and are affected each other. In this study, were made econometrical analysis of these deficits for Turkey. Applied the ARDL method for the determination of the existence of a long run relationship between budget deficit, trade deficit and the saving investment deficit. For the analysis of the order and direction of causality between variables in the short term, Toda Yamamoto causality test was utilized which insensible to the integration levels of the variables. According to results of the analysis, there isn’t a relationship between the variables in the long run. Besides this, the results obtained from the analysis of Toda Yamamoto tests confirmed that, there are causalities from trade deficit to saving investment deficit, the trade deficit to budget deficit and the saving investment deficit to budget deficit

___

Bibtex @ { sid324734, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, number = {2}, pages = {40 - 61}, title = {TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010}, key = {cite}, author = {Altun, Nurullah and İnce, Tunç} }
APA Altun, N. & İnce, T. (2014). TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010 . Sakarya İktisat Dergisi , 3 (2) , 40-61 .
MLA Altun, N. , İnce, T. "TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010" . Sakarya İktisat Dergisi 3 (2014 ): 40-61 <
Chicago Altun, N. , İnce, T. "TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010". Sakarya İktisat Dergisi 3 (2014 ): 40-61
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010 AU - NurullahAltun, Tunçİnce Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 61 VL - 3 IS - 2 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010 %A Nurullah Altun , Tunç İnce %T TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010 %D 2014 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Altun, Nurullah , İnce, Tunç . "TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010". Sakarya İktisat Dergisi 3 / 2 (Haziran 2014): 40-61 .
AMA Altun N. , İnce T. TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010. Sakarya İktisat Dergisi. 2014; 3(2): 40-61.
Vancouver Altun N. , İnce T. TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010. Sakarya İktisat Dergisi. 2014; 3(2): 40-61.
IEEE N. Altun ve T. İnce , "TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIKLARA AMPİRİK BİR YAKLAŞIM:1975-2010", , c. 3, sayı. 2, ss. 40-61, Haz. 2014