Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy

Türkiye, ekonomisi başta olmak üzere pek çok alanda gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer almaktadır. Ekonomide gelişmişlik düzeyine erişebilmek, kaynakların tam ve etkin kullanılması sayesinde üretim kapasitesini ve milli gelir düzeyini arttırmak, ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlamak temel makroekonomik hedeflerin başında gelmektedir. Ülkelerin kalkınmasında sektörlerin izlediği, uluslararası rekabette güç kazandıracak gelişim ivmesi, değişim esnekliği belirlenecek ekonomik politikaların gücü ile gerçekleşmektedir. Türkiye ekonomisinde de sanayi sektörü ve bu sektör içinde en büyük paya sahip olan imalat sanayi ekonomik kalkınmanın önemli ve belirleyici unsurlarından biridir. İmalat sanayinde ithalat, sanayi üretiminin ihracat payı kadar, dış ticaret dengesinde önemli bir araçtır. İmalat sanayi sektörünün ne kadarının ithalata bağlı olduğunu bilmek, sanayi sektörü için yapılan ithalatın, yatırım, ara mal ve tüketim malları arasındaki dağılımı ve negatiflik aleyhinde geliştirilecek politika ve tedbirler önemlidir. Çalışmamızda, sanayileşme olgusu beraberinde Türkiye’nin sanayileşme süreci, imalat sanayi, ara mal ithalatı, ithal girdi bağımlılığı ekonomik göstergeler ışığında değerlendirilmiştir.

___

  • BAŞTAY, L.(2012), ”Dışa Açık Büyüme Modelinde Sanayi Politikalarının Gelişimi: Türk İmalat Sanayinin Yapısı ve Rekabet Gücü (1980-2011)”, ODTÜ Gelişme Dergisi, sayı 39, sf., 303-322, Ankara.
  • BENDİX, R.(1995), “Sanayileşme, Modernleşme ve Kalkınma, Sosyoloji Yazıları”, Derleyen İhsan Sezal, 3. Baskı, Ekin Kitap Evi sf., 99, Bursa.
  • CHO, D. ve MOON,H. (2000),“From Adam Smith to Michael Porter Evolution of Competitiveness Theory”, Asia Pasific Business Series, Vol.2, World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.,pp.161-175, Singapure.
  • DÜLGEROĞLU, E.(1988), “ Kalkınma Ekonomisi”, Uludağ Üniversitesi Basım Evi, sf., 68, Uludağ- Bursa.
  • ESER, U. (1993), ”Türkiye’de Sanayileşme”,1.Baskı,İmge Yayın Evi, sf.14,Ankara.
  • İLKİN, A. (1973), ”Endüstrileşme, Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt II, Ak Yayınları, sf.427,İstanbul.
  • İNCEKARA, A.(2015),“Türkiye Ekonomisi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayın No: 23, 2. Baskı, s.219,İstanbul.
  • PARASIZ, İ. (2005), “Kalkınma Ekonomisi”, Ezgi Kitapevi Yayınları, 2.Baskı, sf. 114-115, İstanbul.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sid804671, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {1}, pages = {66 - 91}, title = {Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy}, key = {cite}, author = {Bakkaloğlu, Ayşen} }
APA Bakkaloğlu, A. (2021). Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy . Sakarya İktisat Dergisi , 10 (1) , 66-91 .
MLA Bakkaloğlu, A. "Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy" . Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 66-91 <
Chicago Bakkaloğlu, A. "Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy". Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 66-91
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy AU - AyşenBakkaloğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 91 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy %A Ayşen Bakkaloğlu %T Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy %D 2021 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Bakkaloğlu, Ayşen . "Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy". Sakarya İktisat Dergisi 10 / 1 (Nisan 2021): 66-91 .
AMA Bakkaloğlu A. Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(1): 66-91.
Vancouver Bakkaloğlu A. Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(1): 66-91.
IEEE A. Bakkaloğlu , "Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme-Industrialization In The Turkish Economy", , c. 10, sayı. 1, ss. 66-91, Nis. 2021