KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kriz dönemlerinde makroekonomik göstergelerdeki sıkıntılar özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler üzerindeki küresel yatırımcı algısını olumsuz yönde etkilemiş bu durum CDS primlerinin yükselmesine ve zaten sıkıntılı göstergelerin daha da kötüleşmesine yol açmıştır. Ayrıca para biriminin oynaklığının ekonomide bulunan risk düzeyine bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, risk faktöründeki bu artış döviz kurlarındaki oynaklığa sebebiyet vererek, ulusal para biriminin değer kaybetmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kredi Temerrüt Takası ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi zaman serileri yardımıyla analiz etmektir. Bu amaçla 01.01.2018- 30.11.2019 yılları arasında günlük veriler kullanılarak Toda-Yamamoto nedensellik testi yapılmıştır. Analiz sonucunda CDS ve dolar kuru arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir

___

 • Aksoylu E. ve Görmüş Ş.(2018) ‘‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi’’, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1): 15-33
 • Basarır, C. ve Keten, M. (2016), “Gelişmekte olan ülkelerin cds primleri ile hisse senetleri ve döviz kurları arasındaki kointegrasyon ilişkisi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 369-380.
 • Bektaş N.Ç. ve Babuşcu S. (2019), “VİX Korku Endeksi ve CDS Primlerinin Büyüme ve Döviz Kuruna Etkisi, Türkiye Örneği” Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 97-111.
 • Bergstrand, J. H. (1991). Structural determinants of real exchange rates and national price levels: Some empirical evidence. The American Economic Review, 81(1), 325-334.
 • Branson, W. H. (1981). Macroeconomic determinants of real exchange rates. NBER Working Paper No. 801.
 • Carr, P., & Wu, L. (2007). Theory and evidence on the dynamic interactions between sovereign credit default swaps and currency options. Journal of Banking & Finance, 31(8), 2383-2403.
 • Chinn, M. D. (2006). Real exchange rates. New Palgrave Dictionary.
 • Choudhry, M. 2006. The Credit Default Swap Basis. New York, Bloomberg Press
 • Clarida, R., & Gali, J. (1994, December). Sources of real exchange-rate fluctuations: How important are nominal shocks?. In , Vol. 41. Carnegie- Rochester conference series on public policy (pp. 1-56). North-Holland.
 • Corte, P.D., Sarno, L., Schmeling, M., Wagner, C. (2015). Exchange Rate and Sovereign Risk. [Web:http://ssrn.com/abstract=2354935
 • Çonkar M. K. ve G. Vergili (2017), “Kredi Temerrüt Swapları İle Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Amprik Bir Analiz”, ömer hais demir üniversitesi, İİBF dergisi, cilt 10(4), ss:59-66.
 • Dirican, C. ve Canöz, İ. (2017). “Bitcoin Fiyatları İle Dünyadaki Başlıca Borsa Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analiz”, Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 377-392.
 • Dornbusch, R., Branson, W. H., Kenen, P., Houthakker, H., Hall, R. E., Lawrence, R., et al. (1980). Exchange rate economics: Where do we stand? Brookings Papers on Economic Activity, 1980(1), 143-205.
 • Ekrem B., İ.Çeviş, R. Ceylan ve N. Yayla, (2018), Makroekonomik Göstergelerin Cds Primini Açıklama Gücü: Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Bir Panel ARDL Analizi, 4. International Conference on Applied Economics and Finance, 18. ICOAEF, ss:488-500
 • Faruqee, H. (1995). Long-run determinants of the real exchange rate: A stockflow perspective. International Money Fund Staff Papers, 42(1), 80-107.
 • Gün M., Kutlu M. ve Karamustafa O. (2016), “Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Üzerine Etkisi” İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 556-575.
 • Hassan, M.K., Kayhan, S., Bayat, T. (2016). Does credit default swap spread affect the value of the Turkish LIRA against the U.S. dollar? Borsa Istanbul Review, 17(1), 1-9.
 • Hui, C. H., & Chung, T. K. (2011). Crash risk of the euro in the sovereign debt crisis of 2009e2010. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2945-2955.
 • Jensen, D.S.M. (2013). The Relationship Between The Exchange Rate And Sovereign Credit Default Swaps.An Emprical Analysis, Copenhagen Business School.
 • Koy, A. 2014 Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. International Review of Economics And Management. 2(2), 63-79
 • Liu, Y. ve Morley, B. (2012) ‘‘Sovereign Credit Default Swaps and the Macroeconomy’’, Applied Economics Letters, 19(2): 129-132.
 • Mark, N. C., & Choi, D. Y. (1997). Real exchange-rate prediction over long horizons. Journal of International Economics, 43(1), 29-60.
 • Mert, M. ve Çağlar, E. A. (2019). Eviews Ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Özpınar Ö., Özman H. ve Doru O. (2018), “Kredi Temerrüt Takası (CDS ) ve Kur-Faiz İlişkisi : Türkiye Örneği” Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi-BSPAD, 2(4), 31-45.
 • Pindyck, R. S., & Rotemberg, J. J. (1990). The excess co-movement of commodity prices. The Economic Journal, 100(403), 1173-1189.
 • Saatçioğlu, C. Ve Karaca O., (2017), Türkiye’de Üretici Fiyatları İle Tüketici Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2005-2016, Sakarya İktisat Dergisi, 6(2), 1-16.
 • Şahin, E.E.ve Özkan, O. (2018), “Kredi temerrüt takası, döviz kuru ve BİST100 endeksi ilişkisi” Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945.
 • Uysal, B. (2017), Kredi Temerrüt Takası Primini Belirleyen Faktörler: Bir panel veri analizi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktor Tezi, Kırıkkale.
 • Zalduendo, M. J. (2006). Determinants of Venezuela's equilibrium real Exchange rate, International Monetary Fund, No:6-74.
 • Zhang, G., Yau, J., & Fung, H. G. (2010). Do credit default swaps predict currency values? Applied Financial Economics, 20(6), 439-458.
 • Zhang, G., Yau, J., Fung, H.G. (2009). Do Credit Default Swaps Predict Currency Values.[Web: http://ssrn.com/abstract=1497584
 • Zhang, Gaiyan. Jot Yau and Hung Gay Fung. 2010. “Do Credit Default Swaps Predict Currency Values?” Applied Financial Economics. S.20. s.439–458.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sid899047, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {167 - 179}, title = {KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Durgun, Ayşe and İşcan, Hüseyin} }
APA Durgun, A. & İşcan, H. (2021). KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Sakarya İktisat Dergisi , 10 (2) , 167-179 .
MLA Durgun, A. , İşcan, H. "KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 167-179 <
Chicago Durgun, A. , İşcan, H. "KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 167-179
RIS TY - JOUR T1 - KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - AyşeDurgun, Hüseyinİşcan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 179 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Ayşe Durgun , Hüseyin İşcan %T KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2021 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Durgun, Ayşe , İşcan, Hüseyin . "KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 10 / 2 (Haziran 2021): 167-179 .
AMA Durgun A. , İşcan H. KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(2): 167-179.
Vancouver Durgun A. , İşcan H. KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(2): 167-179.
IEEE A. Durgun ve H. İşcan , "KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ", , c. 10, sayı. 2, ss. 167-179, Haz. 2021