AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ

Uluslararası piyasaların her geçen gün artan entegrasyonu ve serbest ticaret anlaşmalarının kapsam ve mahiyetlerinin genişlemesi ile rekabet edebilme daha önemli hale gelmiştir. Sürekli ve uluslararası boyutta rekabet gerektiren bu durum; üretim ve pazarlamanın her aşamasında araştırma ve geliştirmeyi önemli hale getirmiştir. Nihai olarak; AR-GE birimlerine ve harcamalarına verilen önem, rekabet düzeyine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye için AR‐GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 1990-2013 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Toda-Yamamoto Nedensellik Testi uygulanmış ve Türkiye ekonomisinde kişi başı GSYH’ dan ARGE’ ye doğru bir nedensellik tespit edilirken, ARGE’den GSYH’ya doğru bir nedenselliğe ulaşılamamıştır

THE IMPACT OF R&D EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: A CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY

Competition has become more important day by day because of increasing integration of international markets and expansion of scope and nature of free trade agreements. These conditions require continuous competition at international scale; for this reason, research and development expenditure has become more important at each stage of production and marketing. Finally; importance given to R&D units and expenditures will provide a positive contribution to the competitiveness and economic growth. Aim of this study is to examine relationship between R&D expenditure and economic growth for Turkey. For this purpose Toda-Yamamoto causality test applied for the period of 1990-2013 with annual data.Finally, causality found from GDP per capita to R&D expenditure however there is no causality from R&D expenditure to GDP for Turkey

___

Bibtex @ { sid324777, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, number = {1}, pages = {34 - 47}, title = {AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {İnal, Veysel and Altıntaş, Nurullah and Çalışkan, Mustafa} }
APA İnal, V. , Altıntaş, N. & Çalışkan, M. (2016). AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ . Sakarya İktisat Dergisi , 5 (1) , 34-47 .
MLA İnal, V. , Altıntaş, N. , Çalışkan, M. "AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ" . Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 34-47 <
Chicago İnal, V. , Altıntaş, N. , Çalışkan, M. "AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 34-47
RIS TY - JOUR T1 - AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ AU - Veyselİnal, NurullahAltıntaş, MustafaÇalışkan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 47 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ %A Veysel İnal , Nurullah Altıntaş , Mustafa Çalışkan %T AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ %D 2016 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD İnal, Veysel , Altıntaş, Nurullah , Çalışkan, Mustafa . "AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 / 1 (Mart 2016): 34-47 .
AMA İnal V. , Altıntaş N. , Çalışkan M. AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(1): 34-47.
Vancouver İnal V. , Altıntaş N. , Çalışkan M. AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(1): 34-47.
IEEE V. İnal , N. Altıntaş ve M. Çalışkan , "AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ", , c. 5, sayı. 1, ss. 34-47, Mar. 2016