SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ

Çalışmanın amacı, lisans düzeyinde eğitim görülen sağlık yönetimi bölümünde hizmet vermekte olan akademik personelin profilini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 2021 ÖSYS kılavuzunda lisans düzeyinde sağlık yönetimi bulunan üniversiteler bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada örneklem seçme yoluna gidilmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Sağlık yönetimi bölümünde hizmet veren akademik personelin bilgisine YÖK Akademik platformu üzerinden ulaşılmıştır. Akademik personelin sadece eğitim bilgileri incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda Türkiye de 2021 ÖSYS kılavuzunda 82 üniversitede lisans düzeyinde sağlık yönetimi bölümünün yer aldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu üniversitelerde görevli akademik personelin pek çoğunun Sağlık Yönetimi mezunu olduğu ancak sağlık yönetimi bölümü ile çok da ilgisi olmayan Biyoloji, Fen ve Matematik eğitimi gibi alanlardan mezun olan bilim insanlarının da Sağlık Yönetimi bölümü bünyesinde akademik personel olarak görev yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Altan, E. (2020). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölümü Seçmelerine Etki Eden Faktörler (Üsküdar Üniversitesi Örneği) (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Austin, C. J. (1978). What is Health Administration, New York SP Medical and Scientifics Books.
 • Aydın, İ. (2009). Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimi Almış Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara.
 • Biçer, E. B., Aydın, Y. ve Ilıman, E. (2018). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 179-200.
 • Çalışkan, Ş. (2019). Mesleki uygulama beklentilerinin kariyer motivasyonu üzerine etkisi: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik bir araştırma (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
 • Çimen, M. (2010). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 136-139.
 • Gül, İ., Yeşiltaş, A. ve Keklik, B. (2015). Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili-Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 231-244.
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf, Erişim tarihi: 27.01.2022
 • Koçyiğit Çil, S., Doğan, E. ve Taş, E. (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 222-252.
 • Öztürk, Y. E. ve Kıraç, R. (2019). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Konusundaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 5(1), 14-29.
 • Öztürk, Z. ve Ilıman, E. (2015). Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 71-93.
 • Sağlık Yönetimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı, 2017 (Sayçep 2017),
 • Söylemez, Ş. Ç. ve Kaya, Ş. D. (2020). Mesleki Uygulama Beklentilerinin Kariyer Motivasyonu Üzerine Etkisi: Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(28), 855-874.
 • Şener, E., Erdem, R. ve Akçakanat, T. (2010). Türkiye'de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik Ve Eğitsel Profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 29-44.
 • Ulusoy, H. Tosun, N. ve & Aydın, J.C. (2014). Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 10-22.
 • Yıldırım Kaptanoğlu A., Sağlık Yönetimi, 2011 1. Baskı, Beşir Kitapevi, İstanbul
 • Yorulmaz, M. (2019). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölümü Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 74-82.
 • Yorulmaz, M. ve Gençtürk, M. (2018). Türkiye’de Sağlık Yönetimi Mesleğinin Karşılaştığı Temel Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1310-1321.

___

Bibtex @derleme { sbyd1066313, journal = {Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi}, issn = {2536-5193}, eissn = {2536-5193}, address = {sbyd@arel.edu.tr}, publisher = {İstanbul Arel Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {55 - 65}, title = {SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ}, key = {cite}, author = {Karaşin, Yusuf and Tatlı, Elif} }
APA Karaşin, Y. & Tatlı, E. (2022). SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ . Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi , 6 (1) , 55-65 .
MLA Karaşin, Y. , Tatlı, E. "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ" . Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi 6 (2022 ): 55-65 <
Chicago Karaşin, Y. , Tatlı, E. "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ". Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi 6 (2022 ): 55-65
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ AU - YusufKaraşin, ElifTatlı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 65 VL - 6 IS - 1 SN - 2536-5193-2536-5193 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ %A Yusuf Karaşin , Elif Tatlı %T SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ %D 2022 %J Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi %P 2536-5193-2536-5193 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Karaşin, Yusuf , Tatlı, Elif . "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ". Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi 6 / 1 (Mart 2022): 55-65 .
AMA Karaşin Y. , Tatlı E. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ. SBYD. 2022; 6(1): 55-65.
Vancouver Karaşin Y. , Tatlı E. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ. Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi. 2022; 6(1): 55-65.
IEEE Y. Karaşin ve E. Tatlı , "SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK PROFİLİ", , c. 6, sayı. 1, ss. 55-65, Mar. 2022