Veba Geceleri’ne eleştirel bir bakış

Orhan Pamuk’un son romanı Veba Geceleri’nin “Panorama-Anlatıcı-Okur İlişkisi, Kültürel Doku-Kahraman-Karakter İlişkisi, Dil Sorunsalı, Metinlerarasılık, Çoğulcu Estetik” yönleriyle eleştirel yöntemle incelenmesini içermektedir. Çalışma, ana hatlarla verilmeye çalışılmıştır.

___

  • Ecevit, Y. (2001). Türk Edebiyatında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim.
  • Pamuk, O. (2021). Veba Geceleri. İstanbul: Yapı Kredi.