Prag Kuralları ve Milletlerarası Tahkim

Milletlerarası tahkim yargılaması, farklı hukuk sistemlerinden ve kültürlerden gelen kişilerin buluştuğu adil, işlevsel, hızlı ve ekonomik bir yargılama olmalıdır. Bu çalışmada milletlerarası tahkim uygulamasında tarafların ve hakemlerin yararlanabileceği kurallar olan Prag Kurallarının uygulama alanı, amacı ve kuralların içeriği, milletlerarası tahkim ve Türk hukuku açısından incelenmiştir. Prag Kuralları özellikle tahkimin daha hızlı ve daha masrafsız bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Prag Kurallarının oluşturulmasında bir başka önemli motivasyon, milletlerarası tahkimde belge ibrazı, çapraz sorgulama gibi en azından bazı konulardaki uygulamaların, gitgide Kıta Avrupası Hukuku uygulamalarından daha çok farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak Prag Kuralları, uygulamacılara dilerlerse kullanabilecekleri kurallar sunmaktadır. Bu çalışmada bu kuralların uygulamacılar açısından neler getirdiği değerlendirilecektir. Ayrıca, bu çalışmada Prag Kuralları, Türk Hukuku ve tahkim uygulaması açısından da değerlendirilecektir.

Prag Rules and International Arbitration

International arbitration proceedings should bring together people from different jurisdictions and cultures and should be fair, efficient, fast and less costly manner. The Prague Rules have been adopted, especially, for faster and less costly arbitral proceedings. Another motivation for the application of the Prague Rules arose from the increasing differences in practice as time progresses, which are very different in Civil Law practice, such as document production and cross examination. As a result, the Prague Rules have presented a set of rules that could be used by practitioners if they desire. This article will scrutinize the novelties that these Rules bring for practitioners. Moreover, in this article, Prag Rules have also been taken into consideration from the perspective of Turkish Law and arbitration practice.

___

 • Akıncı Z, Milletlerarası Tahkim, (Vedat Kitapçılık 2016)
 • Akıncı Z, ‘Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları’ (1996) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 18(4) 93-109.
 • Birsel M, ‘Milletlerarası Ticari Tahkim ve Türkiye’ (1980), Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 97-100.
 • Balkar Bozkurt S, Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, (On İki Levha 2016).
 • Born G, International Arbitration: Cases and Materials, (2nd edn, Kluwer Law International 2015.)
 • Born G, International Commercial Arbitration, (2nd edn Kluwer Law International 2014).
 • Ebe R, ‘Results and Observations: How a Multistep Med-Arb Produced a Fast(er) Settlement’, 2011 29(4) International Institute for Conflict Prevention and Resolution.
 • Gaillard R and Savage J, Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, (Kluwer Law International 1999).
 • George A. Bermann, ‘The Lex Arbitri and the Arbitral Seat’ (2017) International Arbitration and Private International Law, 216-223.
 • Gonzalo Stampa, ‘The Prague Rules’ 2019, 35(2) Arbitration International 221-224.
 • Gökyayla Demir C, Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı, (Vedat 2014).
 • Henriques D, ‘The Prague Rules: Competitor, Alternative or Addition to the IBA Rules on the Taking Evidence in International Arbitration?’, 2018 36(2), 351-363.
 • Houtte VV, ‘Adverse Inferences in International Arbitration’ in Teresa Giovanni and Alexis Mourre (eds) Institute Dossier VI, Written Evidence and Discovery in International Arbitration (Kluwer Law International 2009) 195-320.
 • Hunter JM, Ethics of the International Arbitrator, Swiss Arbitration Association Bulletin, No 4, (Zurich 1986).
 • Karton JDH, The Culture of International Arbitration and Evolution of Contract Law (1st edn, Oxford University Press).
 • Kaufmann-Kohler G, ‘The Arbitrator and the Law: Does He/She Know It? Apply It? How? And a Few More Questions’ 2005, 21(4) Arbitration International 631-638.
 • Kayalı D, Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, (Seçkin 2015)
 • Kjos E H, “The Role of Arbitrators and the Parties in Ascertaining the Applicability and Content of National and International Law” in The Interplay Between National and International Law in Investor-State Arbitration, (Oxford University Press 2013).
 • Mayer P, “Comparative Analysis of Power of Arbitrators to Determine Procedures in Civil and Common Law Systems”, in Albert Jan Van Den Berg (eds), Planning Efficient Arbitration Proceedings: the Law Applicable in International Arbitration (Kluwer Law International 1996).
 • Park W, ‘Arbitrators and Accuracy’ 2010 1(1) Journal of International Dispute Settlement 25-53.
 • Pekcanıtez H, Medeni Usul Hukuku (15th edn, On İki Levha 2017).
 • Şanlı C, Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, (Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü 1986).
 • Şanlı C, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, (6th edn, Beta 2016).
Public and Private International Law Bulletin-Cover
 • ISSN: 2651-5377
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 1981
 • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Günümüz Çatışmalarında Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişilerin Korunması

Rezzan KATILMIŞ

Karşılaştırmalı Hukukta Sınıraşan Taşıyıcı Annelik ile Taşıyıcı Anneden Doğan Çocukların Yasal Anne-Babalığının Kazanılma Sorunu

Cahit AĞAOĞLU

19 Ekim 1996 Tarihli Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelı̇k Tedbı̇rler Yönünden Yetkı̇, Uygulanacak Hukuk, Tanıma ve Tenfı̇z ve İşbı̇rlı̇ğı̇ Hakkında Lahey Sözleşmesi Sonrası Çocuğun Vesayetine Uygulanacak Hukuk

Faruk Kerem GİRAY

İktisadi Müesseselerde Mecburî Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun’un Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları Üzerindeki Etkisi

Emre ESEN

Internet Üzerinden Akdedilen Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Turgay SARIAKÇALI

Yabancı Mahkemeler Lehine Yapılan Yetki Anlaşmasında Seçilen Mahkemenin Belirli Olmamasından Kaynaklanan Meseleler

İlyas ARSLAN

Tahkim Anlaşmasının Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapıldığına Ilişkin Iddiaların Dürüstlük Kuralı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Mehmet Murat İNCEOĞLU, Cemile DEMİR GÖKYAYLA

2 Temmuz 2019 Tarihli Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Ilişkin Lahey Anlaşmasının Değerlendirilmesi

Yusuf ÇALIŞKAN, Zeynep ÇALIŞKAN

Fikri Mülkiyet Haklarının Ihlaline Uygulanacak Hukukta “Soft Law” Tarafından Hukuk Seçimine Yer Verilmesi

Ekin ÖMEROĞLU

Prag Kuralları ve Milletlerarası Tahkim

Ziya AKINCI