2 Temmuz 2019 Tarihli Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Ilişkin Lahey Anlaşmasının Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı, 2 Temmuz 2019 tarihli Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCCH) tarafindan hazırlanan Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey anlaşmasının değerlendirilmesidir. Bu Anlaşma, tanıma ve tenfiz konusunda yeknesak koşullar öngören çok taraflı bir uluslararası anlaşmadır. Bu çalışmada, Anlaşma’nın kapsamı ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin koşullar incelenecektir. Ayrıca çalışmada, Türkiye’nin ileride bir âkit devlet olması durumuna istinaden, bazı öneriler de yer almaktadır. Bu Anlaşma, onaylama süreci yeterince yaygın olursa, uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmasında bir “oyun değiştirici” olacaktır. Avrupa Birliği ve Çin bu durumun ilk öncüleri olacak gibi görünmektedir.

An Evaluation of 2 July 2019 Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters

The aim of this study is to evaluate the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions, prepared by the Hague Conference on Private International Law (HCCH) of 2 July 2019. This Agreement is a multilateral international agreement that provides uniform conditions for recognition and enforcement. This study will examine the scope of the Convention and conditions for recognition and enforcement of foreign judgments. It will also give some recommendations in case Turkey shall become a Contracting State. This Convention will be a “game changer” in the international dispute mechanism, if ratification is adequately widespread, and it seems that the European Union and China will be the first runners for this.

___

  • Brand RA, Herrup P, The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements Commentary and Documents (Cambridge University Press 2008)
  • Çelikel A, Erdem BB, Milletlerarası Özel Hukuk (15th edn, Beta 2017)
  • Ekşi N, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi (Beta 2013)
  • Goddard D, ‘The Judgments Convention- The Current State of Play’, (2019) 29 Duke Journal of Comparative &International Law 473-490.
  • Güven P, Tanıma-Tenfiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi (Yetkin 2013)
  • Hague Conference on Private International Law (HCCH), HCCH Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, Draft Explanatory Report (2020)
  • Oestreicher Y, “The Rise and Fall of the “Mixed” and “Double” Convention Models Regarding Recognition and Enformcement of Foreign Judgments’ (2007) 6(2) Washington University Global Studies Law Review 339-377.
  • Rumenov I, ‘Implications of the New 2019 Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments on the National Legal Systems of Countries in South Eastern Europe’ (2019) 3 ECLIC 385-404.
  • Şanlı C, Esen E, Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (7th edn, Beta 2018)
  • Teitz LE, ‘Another Hague Judgments Convention? Bucking The Past To Provide Fort he Future’ (2019) 29 Duke Journal of Comparative & International Law 491-511.