PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ

Bütün işletmelerde anahtar faktör; sadece kısa vadede karı maksimum düzeye çıkarmaya değil, pazar kazanımı sağlamaya yönelik başarılı bir stratejinin oluşturulmasıdır. Pazar kazanımının niçin bir kurumun tek amacı olmaya yetecek kadar önemli olduğu hususu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Firmalar kazanmak için rekabet ederler. Disipline edilen piyasalarının en iyisi olmak için mücadele vermek zorundadırlar. Bir başka deyişle rekabet etmeyi seçilen pazarlarda ve iş alanlarında önderlik konumlarını tesis etmek ve müşterilerle şirket topluluklarının yaşamlarında söz sahibi olmak gibi amaçlar ön plana alınmaktadır. Kazanmaya yönelik rekabetçi baskılar firmaları giderek daha da yüksek maliyet verimlilikleri izlemeye üretim işlemlerini sürekli olarak geliştirmeye ve ürün geliştirme sürecini hızlandırmaya zorlamaktadır. Şirketler bir bilgi ekonomisi yaratmak üzere bilgi işlem ve telekomünikasyon alanlarında kaydedilen hızlı ilerlemenin avantajlarından yararlanıyorlar. Ekonomi, sanayi devrimine kıyasla daha da geniş kapsamlı olan bir bilgi evrimi süreci yaşamakta olup; bunun avantajlarından faydalanılmaktadır. Organizasyon biçimlerinin, merkez büronun büyüklüğünde önemli küçülmelere ve hiyerarşik sistem dahilindeki yetki ve iradenin merkeziyetçilikten kurtarılmasına yönelik olarak değiştirilmesi, bu bilgi işlem sürecinde kaydedilen ilerlemelerdir. Artık şirketler karar alma sürecini hızlandırmak ve alınan kararların şirket bünyesindeki daha alt kademelere kadar yürütülmesi için gerek duyulan bilgiyi teşvik etmek suretiyle kendi çalışanlarını reaksiyonel “agresif dinamik hızlı hareket edecek” bir kişiliğe ve risk alacak cesarete sahip olacak şekilde yetkilendiriyor ve aynı zamanda, orta kademe yönetici düzeylerini bir bıçak gibi kesip atmak suretiyle aradaki fonksiyon duvarlarını da yıkarak kendi organizasyon yapılarını düzleştiriyorlar

COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING

Key factors in all business are not only to maximize profit in the short term but also It should be created with a successful strategy to provide market recovery. The main topic of this article is to clarify why the market organization gains this important goal. Companies should compete each other to win. They have to effort in order to be the best disciplined market. In other words, they have purposes in terms of having a word about customers and companies' lives and having a leadership role in market chosen and business areas to compete. Competitive pressures are forcing companies increasingly high cost efficiency to accelerate the product development process of continuously developing and monitoring the production process for the win. Companies can take advantage of the rapid progress in information technology and telecommunications fields to create a knowledge economy. Comparing economy to industrial revolution, economy fields have more comprehensive information process and it is benefiting from this advantages. Structures of the organization, replacement of the avoiding the significant reduction in the size of headquarters and in order to recover from the centralization the authority within the hierarchical system are the progress made in this information process. No longer, the companies must promote for needed the information for the decision-making processes to accelerate and to carry out up to lower levels within the company. Because, this motivates to the employees for their reactionary through "aggressive dynamic faster to the act" is authorized to have courage of a personality by taking the risk. At the same time, this causes to the flattening their organizational structures by destroying middle managers their organizational structures

___

  • Lütfi Saka -Pazar Kazanımı (Tekel Dergisi Kasım- Aralık 1999, Sayı 2, Yıl 18, s.28-3
  • Lütfi Saka -Kazanmanın Değeri(Tekel Dergisi Haziran-Temmuz 2000,Sayı1,Yıl14,s.62-71)
  • Mehmet Büyükekşi (Tim Bşk.) Utikad Türkiye Lojistik Kataloğu, 2011 S.16
  • Yarrow, J. V. (1998). Privatization An Economic Analysis S.9
  • Daniel F. Spulber - The Market Makers, 1998, S. 6-22,
  • Douglas M. Lambert – Fundamentals of Logistics Management S. 7 Porter’ın Rekabet Stratejileri 2003- Michael Porter

___

Bibtex @ { pap270991, journal = {PressAcademia Procedia}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, number = {1}, pages = {11 - 22}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118135}, title = {COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING}, key = {cite}, author = {Saka, Lutfi} }
APA Saka, L. (2015). COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING . PressAcademia Procedia , 1 (1) , 11-22 . DOI: 10.17261/pressacademia.2016118135
MLA Saka, L. "COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING" . PressAcademia Procedia 1 (2015 ): 11-22 <
Chicago Saka, L. "COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING". PressAcademia Procedia 1 (2015 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ AU - LutfiSaka Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118135 DO - 10.17261/pressacademia.2016118135 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118135 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING %A Lutfi Saka %T COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118135 %U 10.17261/pressacademia.2016118135
ISNAD Saka, Lutfi . "COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING". PressAcademia Procedia 1 / 1 (Aralık 2015): 11-22 .
AMA Saka L. COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING. PAP. 2015; 1(1): 11-22.
Vancouver Saka L. COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING. PressAcademia Procedia. 2015; 1(1): 11-22.
IEEE L. Saka , "COMPETITIVE STRATEGY IN MARKETING", , c. 1, sayı. 1, ss. 11-22, Ara. 2015, doi:10.17261/pressacademia.2016118135