HASTANE VE TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİNDE YALIN UYGULAMALAR

Sağlıkta artan maliyetleri ve israfı azaltmak, kaliteyi artırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmek sağlık hizmeti sunan kurumların erişmek istediği temel amaçlardandır. Bu amaçlara doğru yollarla ulaşmak için tüm süreçlerin gözden geçirilerek yalın bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu durumu sağlamanın en önemli yollarından biri de yalın düşünce ve ilkeleridir. Yalın düşünce ve ilkeleri, süreçlerde katma değer yaratmayan aktiviteleri yok ederken, katma değer yaratan işlemler için harcanan sürenin ise azaltılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Her zaman çözülmesi gereken bir sorun ve giderilmesi gereken bir israf vardır vizyonuyla süreçlere eğilen bir yönetim felsefesi, gelişmeyi sağlayan temel unsur olmaktadır. Hizmetlerinde mükemmele ulaşmayı hedefleyen sağlık yöneticilerinin ve sağlık hizmeti sunumunda görev alan her bir paydaşın görev aldığı alanla ilgili israfı ve verimsizlikleri görmesi önem arzetmektedir. İlgililerin bu sorunları çözecek tekniklere, zamana ve bilgiye sahip olması ile birlikte sürekli iyileştirme düşüncesi başarının yakalanmasını sağlayacaktır. Bu makalenin amacı; hastanelerin en kritik süreçlerinden olan Tedarik Zinciri Süreçlerinde israf kaynaklarının tespitinin yapılarak, bu süreçlerde kaliteyi artırmak suretiyle bu süreçlerde değer yaratacak olan uygulamaların neler olabileceğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda; ürünlerin talebinin ve ihtiyaç planlamasının oluşumundan ürünlerin ana depoya teslim edilmesi, ana depodan tali depolara transfer edilmesinden hastaya çıkılması, stok sayımlarından ürünlerin faturalandırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda katma değer yaratan ve yaratmayan aktiviteleri sorgulayarak Tedarik Süreçlerinde yalın modelin uygulanabilirliğini göstermektir

LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES

Decreasing incremental medical costs and expenses, increasing quality, maximizing patient and employee satisfaction are all among principal objects of healthcare facilities. It is necessary revising and simplifying all processes in order to achieve those objectives. Lean thinking, among others, is the best way to this end along with lean principles. Lean thinking and lean principles are not only eliminating all activities, which do not add value to processes, but they also aim reducing time spared for value-added processes. A management philosophy which addresses all processes with the motto “there will be always a problem to resolve and a cost to eliminate” is the basic factor, which ensures development. Health managers and each stake holder with an actual role in healthcare service should identify wastage and inefficiencies in relevant area, if those managers and stakeholders have all processes down to a fine art. Achievement originates from possession of techniques, time and knowledge by concerning parties to resolve problems, along with the view of continuous improvement. This study aims to identify factors leading to wastage in Supply Chain Processes, which are among the most critical processes of hospitals, and applications, which will add value to those processes by increasing quality of those processes. In this end, it is to demonstrate applicability of the Lean Supply Process Model by addressing all activities with and without added-value at all stages, ranging from product request and requirement planning to delivery of products to main store, transfer from main store to substores and inventory count and invoicing

___

  • Graban, M. (2011). Yalın Hastane. (Çeviren: Şengözer P.), Optimist Yayınları, İstanbul. Institute for Healthcare Improvements (2005). Going
  • Lean in Healthcare: Innovation Series 2005, No 7. Cambridge, Mass: Institute for Healthcare Improvement.
  • Özkan, O., Bayın, G., & Yeşilaydın, G. Sağlık Sektöründe Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi. Şimşir, İ., Bağış, M., Kurutkan, M. N., & Oğuz, B. (2013). Sağlık Hizmetlerinde İsraf Yönetimi. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, 02-04.
  • Tengilimoğlu, D., & Yiğit, V. (2013). Sağlık işletmelerinde tedarik zinciri ve malzeme yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Timur, M. N., & Başkol, M. (2013). Tedarik zinciri yönetimi. M. N. Timur & G. S. Çekerol (Edt.), Tedarik zinciri yönetimi içinde (s. 25---‑ 46).
  • Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Tutuncu, O., & Kucukusta, D. (2008). The role of supply chain management integration in quality management system for hospitals.
  • International Journal of Management Perspectives, 1(1), 31-39. Yıldız, S., Yalman F., (2015). “Sağlık İşletmelerinde Yalın Uygulamalar Üzerine Genel Bir Literatür Taraması”. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1.
  • Willats P., http://www.lean.org.tr/neden-yalin-hastaneler-kurmaliyiz/. Yalın Enstitü, Türkiye. http://www.dergil.com/tr/dergi/nisan-mayis-2007/yatay-entegre-is-modeli-olarak-yalin-tedarik-zinciri-yonetimi/177.aspx. erişim tarihi; 08.2015. http://www.dergil.com/tr/dergi/kasim-aralik-2011/tedarik-zincirinin-sifir-noktasi-satin-alma/414.aspx, erişim tarihi; 28.08.2015. http://www.satinalmadergisi.com/2014/07/04/tedarik-zinciriniz-yalin-mi/ Erişim Tarihi : 11.08.2015

___

Bibtex @ { pap270917, journal = {PressAcademia Procedia}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {27 - 36}, doi = {10.17261/Pressacademia.2016118625}, title = {LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES}, key = {cite}, author = {Isik, Mustafa and Isik, Fikriye} }
APA Isik, M. & Isik, F. (2016). LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES . PressAcademia Procedia , 2 (1) , 27-36 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118625
MLA Isik, M. , Isik, F. "LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES" . PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 27-36 <
Chicago Isik, M. , Isik, F. "LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES". PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 27-36
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE VE TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİNDE YALIN UYGULAMALAR AU - MustafaIsik, FikriyeIsik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118625 DO - 10.17261/Pressacademia.2016118625 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 36 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118625 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES %A Mustafa Isik , Fikriye Isik %T LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES %D 2016 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 2 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2016118625 %U 10.17261/Pressacademia.2016118625
ISNAD Isik, Mustafa , Isik, Fikriye . "LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES". PressAcademia Procedia 2 / 1 (Haziran 2016): 27-36 .
AMA Isik M. , Isik F. LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES. PAP. 2016; 2(1): 27-36.
Vancouver Isik M. , Isik F. LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES. PressAcademia Procedia. 2016; 2(1): 27-36.
IEEE M. Isik ve F. Isik , "LEAN PROCEDURES IN HOSPITAL AND MEDICAL SUPPLY CHAIN PROCESSES", , c. 2, sayı. 1, ss. 27-36, Haz. 2016, doi:10.17261/Pressacademia.2016118625