Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları

Mimari faaliyetlerin sebep olduğu çevre sorunlarına çözüm olarak ortaya konulan ve çeşitli koşullara göre değişik çözüm yolları öneren sürdürülebilir tasarım anlayışı, çevresel, ekonomik, toplumsal ve kültürel konulardan oluşan oldukça geniş bir spektrumun tasarım sürecinde eş zamanlı olarak göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir mimari tasarımın çevre koşullarını iyileştirmek yönündeki ana fikri, insan konforuna değil, yeryüzünün geleceğine odaklanan bir tasarım anlayışıdır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik çalışmalarının başarısı, bireylerin gelecek kuşakların yaşam haklarını koruyabilecek bir bilinç düzeyine ulaşması ile mümkün olabilecektir. Küçük yaşlardan itibaren alınacak konuya odaklı bir eğitim süreci çalışmaların en önemli adımını oluşturmalıdır. Bu nedenle 6-14 yaş grubundaki kullanıcılara hizmet eden temel eğitim okulları, genç kuşaklara sürdürülebilirlik bilincinin eğitimle birlikte öğretilebileceği yapılar olarak, diğer yapı tiplerine kıyasla büyük öneme ve potansiyele sahiptir.Bu bağlamda çalışmanın konu alanını, sürdürülebilir tasarım anlayışı ışığında tasarlanacak temel eğitim binalarında toplumsal tasarım kriterleri oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde temel eğitim binalarının toplam sürdürülebilirlik kriterleri; çevresel, ekonomik ve toplumsal tasarım kriterleri ana başlıkları şeklinde formüle edilmiştir. Daha sonra her bir ana başlığın alt kriterleri sınıflandırılmış ve bu bağlamda “temel eğitim binaları için sürdürülebilir tasarım destek modeli”nin şematik gösterimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Konunun çok kapsamlı olması nedeniyle modelin “toplumsal tasarım kriterleri” ana başlığı çalışma konusu olarak seçilmiştir. Sürdürülebilir temel eğitim binaları için toplumsal tasarım kriterleri başlığı:* tasarım yoluyla toplumsal bütünleşme, * kullanıcılar ve çevre toplum için sürdürülebilirlik eğitimi aracı olma,* tasarım yoluyla toplumsal değerlerin yansıtılması, * tasarım yoluyla eğitimsel performansın geliştirilmesibaşlıkları kapsamında ele alınmış, bu konu başlıklarının dış mekan ve bina tasarımı sürecine yansımaları değerlendirilmiştir. Özellikle temel eğitim binalarının gerek öğrencilere gerekse de çevre halkına sürdürülebilirlik konularında eğitimi aracı olabilmesini sağlayacak tasarım kriterleri üzerinde önemle durulmuştur.

Elementary School Buildings with the Direction of Sustainability Awareness Construction

Sustainable design approach which is proposed as a solution to environmental problems caused by architectural activities proposesdifferent solutions to various conditions and stipulates to consider such a wide spectrum which simultaneously consists of environmental,economic, social and cultural subjects at design process. Sustainable architectural design is a design approach focusing on the future of the earthas main idea, not to the human comfort. In this context, sustainability will be possible with individuals of societies reaching a conscious levelwhich can protect future generations’ right to life. In this context, the success of sustainability efforts will be possible to reach a level ofconsciousness of individuals can protect the right to life of future generations. An educational process focused on the topic starting from an earlyage should establish the most important step. Therefore, elementary schools that serve to the age group of 6-14 users, as buildings can be taughtto young generations aware of sustainability with education have a great importance and potential compared to other building types. This requiresan intensive training process which will be starting from early ages. Elementary school buildings serving users in the age group of 6-14 yearsfacilities build awareness of sustainability has a great significance and potential compared to other building types.In this context, the subject area of this study constitutes of social design criteria of elementary school buildings which will be designed inlight of sustainable design approach. In the first part of the study main headings of the total sustainability criteria of the elementary schoolbuildings are formulated with environmental, economic and social design criteria headings. Then sub-criteria of the each main heading isclassified and in this context, the schematic presentation of the "sustainable design support model for elementary school buildings" is attemptedto be created. Because of the very comprehensive subject, social design criteria were selected as the subject of the study. Social design criteriasubject for the elementary school buildings is dealt in the scope of these headings;*Social integration through design, * Being sustainability education tool for the users and society,* Reflection of the social values through design, *Improving educational performance through designThe reflections of these headings to the outdoor space and building design were evaluated. Especially design criteria providingelementary school buildings to be an educational tool on sustainability both for the students and the habitants of the area were thoroughlydiscussed

___

Bibtex @ { politeknik367913, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {14}, number = {2}, pages = {163 - 171}, title = {Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları}, key = {cite}, author = {Kayıhan, Kutlu Sevinç and Tönük, Seda} }
APA Kayıhan, K. S. & Tönük, S. (2011). Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları . Politeknik Dergisi , 14 (2) , 163-171 .
MLA Kayıhan, K. S. , Tönük, S. "Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları" . Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 163-171 <
Chicago Kayıhan, K. S. , Tönük, S. "Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları". Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 163-171
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları AU - Kutlu SevinçKayıhan, SedaTönük Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 171 VL - 14 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları %A Kutlu Sevinç Kayıhan , Seda Tönük %T Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları %D 2011 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Kayıhan, Kutlu Sevinç , Tönük, Seda . "Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları". Politeknik Dergisi 14 / 2 (Haziran 2011): 163-171 .
AMA Kayıhan K. S. , Tönük S. Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları. Politeknik Dergisi. 2011; 14(2): 163-171.
Vancouver Kayıhan K. S. , Tönük S. Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları. Politeknik Dergisi. 2011; 14(2): 163-171.
IEEE K. S. Kayıhan ve S. Tönük , "Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları", , c. 14, sayı. 2, ss. 163-171, Haz. 2011
Politeknik Dergisi
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

80.3b10.3b