Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2

Bu çalışma, ahşap malzemede renk açma ve vernikleme işleminin kor halde yanma sıcaklığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla, Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) ve sapsız meşe (Querqus petraea Liebl.) odunlarından ASTM D 358 esaslarına uyularak hazırlanan örneklere sodyum hidroksit (NaOH), hidrojen peroksit (H2O2), kalsiyum hidroksit (CaOH2), sodyum silikat (NaSiO3), asetik asit (CH3COOH), sodyum disülfit (Na2S2O5), oksalik asit (H2C2O4) ve potasyum permanganat (KMnO4)’ın % 18’lik çözeltisi ile renk açma işlemi yapıldıktan sonra, ASTM D 3023 esaslarına göre su bazlı (Sb), sentetik (Sn), poliüretan (Pü) ve akrilik (Av) vernikler uygulanmış ve korhali yanma özellikleri ASTM E 160–50 esaslarına göre belirlenmiştir. Sonuç olarak, kor hali yanma sıcaklığı; ahşap türü, renk açma gereci ve vernik çeşidi etkileşimine göre en yüksek sapsız meşe+R3+Sentetik vernikte, en düşük Doğu kayını+R1+Su bazlı vernikte elde edilmiştir. Buna göre, yangına dayanıklı olması istenen ahşap ürün uygulamalarında, R3 (NaSiO3+H2O2) ile renk açma işlemi yapılıp sentetik vernik ile kaplanmış sapsız meşe kullanımı önerilebilir.

Impacts of the Bleaching and Varnishing Process on the Glow State Combustion Temperature of Some Wood Materials, Part 2

This study was carried out to determine the impact of bleaching and varnishing on the glow-combustion temperature of wood material. For this purpose, specimens prepared according to ASTM D 358 from European Oak, Oriental beech and Scotch pine wood are bleached with a solution of 18% sodium hydroxide (NaOH), hydrogen peroxide (H2O2), calcium hydroxide (CaOH2), sodium silicate (NaSiO3), acetic acid (CH3COOH), sodium disulfide (Na2S2O5), oxalic acid (H2C2O4) and potassium permanganate (KMnO4). The bleached specimens are varnished with synthetic (Sn) water-based (Sb), polyurethane (Pü) and acrylic (Av) in accordance with ASTM D 3023. The glow state combustion properties were determined in accordance with ASTM E 160–50. Consequently, the glow state combustion temperature; wood species, bleaching materials and varnish types of open interaction European oak+R3+Synthetic varnish according to the highest, the lowest oriental beech+R1+su bazlı varnish at were obtained. Accordingly, the desired fireproof in the wood product applications made of European oak wood, bleached with R3 (NaSiO3+H2O2) and coated with a synthetic varnish, use may be recommended.Bleaching

___

[1] Highley T. L., Kicle T. K., ‘‘Biologuel Degraation of Wood’’, Phytopst Hology, 69: 1151-1157, (1990).

[2] Newel A. C., Haltrop N. F., ‘‘Coloring finishing and painting wood’’, USA, (1961).

[3] Banks W. B., Miller E. R., ‘‘Chemical Aspects of Wood Techology Sweden’’, Forest Products Journal, USA, (1982).

[4] Edwin P. B., Carter M., ‘‘Wood bleaches and bleaching methods, finishing eastern, hard woods’’, Department of Agriculture, Forest Products Laboratory, Madison, USA, 29-39, (1983).

[5] Özçifçi A., ‘‘Renk Açıcı Kimyasal Maddelerin Sapsız Meşe (Quercus Sessiliflora Salisb.) Odununun Yanma Özelliklerine Etkileri’’, Z.K.Ü.K.T.E.F. Teknoloji Dergisi, Sayı 3-4: 63-72, (2001).

[6] Yalınkılıç M. K., Demirci Z. ve Baysal E., ‘‘Çesitli emprenye maddelerinin duglas [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Frankco] odununun yanma özellikleri üzerine etkileri’’, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (1-2): 613-624, (1998).

[7] Baysal E., Yalınkılıç M. K., Çolak M. ve Göktaş O., ‘‘Bitkisel sepi maddeleri ve borlu bilesikler ile muamele edilen kızılçam (Pinus brutiaTen.) odununun yanma Özellikleri’’, Tübitak Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 27: 245-252 (2000).

[8] Örs Y., Atar M. ve Peker H., ‘‘Sarıçam odununun yanma özelliklerine bazı borlu bileşikler ve su itici maddelerin etkileri’’, Tübitak Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23: 501-509, (1999).

[9] Baysal E., Peker H., Çolak M., Tarımer İ., “Verniklenmiş ağaç malzemenin yanma özellikleri ve borlu bileşiklerle ön emprenye işleminin yanmayı geciktirici etkisi”, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4): 645-653, (2003).

[10] TS 1476, ‘‘Odunda fiziksel ve mekanik özelliklerin tayini için homojen meşçerelerden numune ağacı ve laboratuvar numunesi alınması’’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1984).

[11] Bankowsky B., Eichletoer N., ‘‘Raw materials for environment frendly wood lacquers, WKI-Bencht’’, Holer Working Party, For Wood Research, Brunswicle, 31: 145-157, (1993).

[12] Atar M., ‘‘Renk açıcı kimyasal maddelerin ağaç malzemede üstyüzey işlemlerine etkileri’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (1999).

[13] Şanıvar N., ‘‘Ağaç İşleri Üstyüzey İşlemleri’’, 4. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, (2001).

[14] Sönmez A., ‘‘Ağaçtan yapılmış mobilya üstyüzeylerinde kullanılan verniklerin önemli mekanik fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılıkları’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (1989).

[15] Budakçı M., ‘‘Pnömatik adezyon deney cihazı tasarımı, üretimi ve ahşap verniklerinde denenmesi’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2003).

[16] Payne H. F., ‘‘Organic coating technology’’, Peoria-Illiniois, 1: 536-560, (1965).

[17] ASTM D 358, ‘‘Standard specification for wood to be used as panels in weathering tests of coatings’’, ASTM Standards, USA, (1998).

[18] TS 2471, ‘‘Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet miktarı tayini’’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1976).

[19] ASTM E 160-50, ‘‘Standart test method for combustible properties of terated wood by the crib test’’, ASTM Standards, USA, (1975)

[20] ASTM D 3023, ‘‘Standard practice for determination of resistance of factory applied coatings on wood products to stains and reagents’’, ASTM Standards, USA, (1998).

___

Bibtex @araştırma makalesi { politeknik767935, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {24}, number = {4}, pages = {1525 - 1532}, doi = {10.2339/politeknik.767935}, title = {Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2}, key = {cite}, author = {Yalınkılıç, Ahmet Cihangir and Aksoy, Eyüp and Atar, Musa and Keskin, Hakan} }
APA Yalınkılıç, A. C. , Aksoy, E. , Atar, M. & Keskin, H. (2021). Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2 . Politeknik Dergisi , 24 (4) , 1525-1532 . DOI: 10.2339/politeknik.767935
MLA Yalınkılıç, A. C. , Aksoy, E. , Atar, M. , Keskin, H. "Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2" . Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 1525-1532 <
Chicago Yalınkılıç, A. C. , Aksoy, E. , Atar, M. , Keskin, H. "Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2". Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 1525-1532
RIS TY - JOUR T1 - Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2 AU - Ahmet Cihangir Yalınkılıç , Eyüp Aksoy , Musa Atar , Hakan Keskin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.2339/politeknik.767935 DO - 10.2339/politeknik.767935 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1525 EP - 1532 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.767935 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2 %A Ahmet Cihangir Yalınkılıç , Eyüp Aksoy , Musa Atar , Hakan Keskin %T Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2 %D 2021 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 24 %N 4 %R doi: 10.2339/politeknik.767935 %U 10.2339/politeknik.767935
ISNAD Yalınkılıç, Ahmet Cihangir , Aksoy, Eyüp , Atar, Musa , Keskin, Hakan . "Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2". Politeknik Dergisi 24 / 4 (Aralık 2021): 1525-1532 .
AMA Yalınkılıç A. C. , Aksoy E. , Atar M. , Keskin H. Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2. Politeknik Dergisi. 2021; 24(4): 1525-1532.
Vancouver Yalınkılıç A. C. , Aksoy E. , Atar M. , Keskin H. Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2. Politeknik Dergisi. 2021; 24(4): 1525-1532.
IEEE A. C. Yalınkılıç , E. Aksoy , M. Atar ve H. Keskin , "Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2", Politeknik Dergisi, c. 24, sayı. 4, ss. 1525-1532, Ara. 2021, doi:10.2339/politeknik.767935
Politeknik Dergisi
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

64.9b9.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Bazı Ahşap Malzemelerde Kor Halde Yanma Sıcaklığına Etkileri, Bölüm 2

Ahmet Cihangir YALINKILIÇ, Eyüp AKSOY, Musa ATAR, Hakan KESKİN

Empirical Investigation of Small-Scale Aluminium Wool Packed Solar Air Heater Made with Waste Material

Ataollah KHANLARI, Azim Doğuş TUNCER, Ceylin ŞİRİN, Faraz AFSHARİ, Afşin GÜNGÖR

Sıralı Tip Isı Borulu Isı Değiştiricilerinde MgO+CuO/Su ve MgOAl2O3/Su Nanoakışkanları Kullanılarak Performansın İyileştirilmesi: Karşılaştırmalı Deneysel Çalışma

Çağdaş FİLİZ, Yaşar YETİŞKEN

TIG Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen AISI 304 Malzemelere Uygulanan Yaşlandırma İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Sidem KANER

Buzlanma Tahmini Yapan Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Hatice KABAOĞLU, Emine UÇAR, Fecir DURAN

Endüstri 4.0’ın Proje Yönetim Etmenlerine Etkisi

Zafer Tarık TANER, Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER

Dağıtım Sistemlerinde Kullanılan Sis Tipi VHD-35 Pin İzolatörün Sonlu Elemanlar Yöntemi Temelli Kısmi Deşarj Analizi

Yasin ASLAN, Seyit Ahmet SİS, Mehmet Kubilay EKER

Yanal Burulmalı Burkulma için Tanımlanan Elastik ve Plastik Sınır Uzunluklarına Gövde Buruşmasının Etkisinin Gövde Şekil Değiştirme Sonuçları ile Tahmini

Selcuk BAS

Üleksit Katkısının Kum-Bentonit Karışımlarının Mühendislik Özelliklerine Etkisi

S. Gizem ALPAYDİN, Yeliz YUKSELEN-AKSOY

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Tufal Katkılı Harçların Basınç Dayanımı ve Porozitesinin Optimizasyonu

Erdinç ARICI, Oğuzhan KELEŞTEMUR