Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi

Endüstri devrimi sonrası teknolojik gelişmeler ve yaşam biçiminin değişmesine koşut olarak günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır. 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi, endüstri devrimi sonrasında yoğun biçimde kullanılan fosil yakıt kaynaklarının çevre dostu ve yenilenebilir olmadığının ve alternatif enerji kaynaklarının öneminin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Doğal kaynakların önemli bir bölümünü kullanarak çevre kirliliğine sebep olan yapı sektörü, hammaddenin çıkarılması aşamasından başlayarak yapım, kullanım ve yıkım aşamalarında da enerji kullanmaktadır. Bu bağlamda çevre ve enerji sorunlarını gidermek mimarlık disiplini kadar yapı ile ilgili diğer disiplinlerin de ilgi alanına girmiş, çevre ve enerji sorunlarına karşı artan duyarlılık yapı üretimi ile ilişkili tüm disiplinleri işbirliği yapmaya zorlamıştır. Çevre ve enerji sorunlarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan, doğanın ve doğal kaynakların, gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayacak biçimde dikkatli ve özenli kullanımına işaret eden sürdürülebilirlik, anahtar bir kavram olarak giderek yerel, bölgesel ve küresel ölçekte kabul görmektedir. Bu makalede yapı sektörünün sebep olduğu çevre ve enerji sorunlarına çözüm arayan alternatif enerji kaynaklarını araştıran, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanımına özen göstererek kaynak korunumu sağlayan sürdürülebilir yapı tasarımı kapsamında enerji etkin yapı tasarımı kavramı sorgulanmış, kavramın mimarlık disiplinini ne ölçüde değiştirdiği dünyada ve Türkiye’de uygulanan enerji etkin yapı tasarım örnekleri bağlamında analiz edilmiştir.

Sample Study of Energy Efficient Building Design Criteria

The demand for energy is increasing every day parallel with the technological developments after Industrial Revaluationand changing life styles. The energy crisis in 1970s gives way to understand the fossil fuel being used intensely after IndustrialRevaluation is not environment friendly and renewable; it helps to understand the importance of alternative energy sources. Theconstruction sector causing environmental pollution by using a considerable part of nature wastes a big amount of energy fromraw material extraction phase going through construction, usage and demolition phases. In this sense solving environmental andenergy problems are in the field of other disciplines as well as architecture. The increasing sensibility towards environment andenergy problems force the different disciplines related with building production work together. The key concept of sustainability,approaching environment and energy problems and pointing careful using of nature and natural sources carefully to provide tocarry them to the coming generations, is getting more and more accepted on local, regional and global scale. In this article,solutions for environment and energy problems coming from construction sector, alternative energy sources, source protection bycaring about how to use renewable energy sources efficiently have been searched and analyzed to what extend this concept altersthe architecture discipline within energy efficient building design samples, in the world and in Turkey

___

Bibtex @ { politeknik367908, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {14}, number = {2}, pages = {121 - 134}, title = {Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi}, key = {cite}, author = {Dikmen, Çiğdem Belgin} }
APA Dikmen, Ç. B. (2011). Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi . Politeknik Dergisi , 14 (2) , 121-134 .
MLA Dikmen, Ç. B. "Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi" . Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 121-134 <
Chicago Dikmen, Ç. B. "Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi". Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 121-134
RIS TY - JOUR T1 - Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi AU - Çiğdem Belgin Dikmen Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 134 VL - 14 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi %A Çiğdem Belgin Dikmen %T Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi %D 2011 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Dikmen, Çiğdem Belgin . "Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi". Politeknik Dergisi 14 / 2 (Haziran 2011): 121-134 .
AMA Dikmen Ç. B. Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi. Politeknik Dergisi. 2011; 14(2): 121-134.
Vancouver Dikmen Ç. B. Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi. Politeknik Dergisi. 2011; 14(2): 121-134.
IEEE Ç. B. Dikmen , "Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi", Politeknik Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 121-134, Haz. 2011