AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Malzemelerin aşındırıcılı su jetiyle işlenmesinde, enerji kaybı süreçleri önemli bir rol oynar. Bu süreçler, özgül enerji ve çizgisel izler şeklinde oluşan yüzey topoğrafyası gibi ekonomiklik ve kaliteyle ilgili parametreleri etkiler. Aşındırıcılı su jeti ile, farklı işleme şartlarında çeşitli malzemeler üzerinde yapılan deneyler, işleme derinliği ve enerji kaybı arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Bu ilişki, kesme önü geometrisinin parabolik modeline dayanan ikinci dereceden bir eşitlikle, etkin bir biçimde tanımlanabilmektedir. Bu makalenin amacı, aşındırıcılı su jetiyle işlemede enerji kaybı olayının deneysel tahmini, karakterizasyonu ve matematiksel olarak modellenmesine odaklanmış önceki çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmaktır.

EXPERIMENTAL ESTIMATION, CHARACTERIZATION AND MODELLING OF ENERGY DISSIPATION PHENOMENON IN ABRASIVE WATER JET CUTTING – A REVIEW OF PREVIOUS STUDIES

Energy dissipative processes play a key role in abrasive water jet machining of materials. They influence the economical and qualitative parameters of the process such as specific energy and surface topography with striation marks. Experiments on sevaral materials cut by abrasive water jets under different cutting conditions show that the relation between the depth of cut and the energy dissipation is non-linear. This relation can effectively be described by a second order equation based on the parabolic model of the cutting front geometry. This paper aims to make an evaluation of previous studies focused on experimental estimation, characterization and mathematically modelling of energy dissipation phenomenon in abrasive water jet cutting

___

Bibtex @ { politeknik366881, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {5}, number = {2}, pages = {137 - 147}, title = {AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Akkurt, Adnan and Şeker, Ulvi and Ercan, Fevzi} }
APA Akkurt, A. , Şeker, U. & Ercan, F. (2002). AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Politeknik Dergisi , 5 (2) , 137-147 .
MLA Akkurt, A. , Şeker, U. , Ercan, F. "AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Politeknik Dergisi 5 (2002 ): 137-147 <
Chicago Akkurt, A. , Şeker, U. , Ercan, F. "AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Politeknik Dergisi 5 (2002 ): 137-147
RIS TY - JOUR T1 - AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Adnan Akkurt , Ulvi Şeker , Fevzi Ercan Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 147 VL - 5 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Adnan Akkurt , Ulvi Şeker , Fevzi Ercan %T AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2002 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Akkurt, Adnan , Şeker, Ulvi , Ercan, Fevzi . "AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Politeknik Dergisi 5 / 2 (Haziran 2002): 137-147 .
AMA Akkurt A. , Şeker U. , Ercan F. AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Politeknik Dergisi. 2002; 5(2): 137-147.
Vancouver Akkurt A. , Şeker U. , Ercan F. AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Politeknik Dergisi. 2002; 5(2): 137-147.
IEEE A. Akkurt , U. Şeker ve F. Ercan , "AŞINDIRICILI SU JETİ (AWJ) İLE İŞLEMEDE ENERJİ KAYBI OLAYININ DENEYSEL TAHMİNİ, KARAKTERİZASYONU VE MODELLENMESİ – YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", Politeknik Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 137-147, Haz. 2002