Yeşil Altyapı Açısından Uluslararası Ve Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin Karşılaştırılması

Dünya üzerinde iklim değişikliklerinin yaşanması, enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ve bununla beraber küresel ısınma olarak nitelendirdiğimiz olayın ortaya çıkmasında etkili olan en önemli etmenlerden biri de geleneksel bina yapım teknolojisi ile üretilen binalardır. Yeşil binalar insanları, geleneksel teknoloji ile yapılan binaların vermiş olduğu olumsuz etkileri minimum seviyeye düşürerek, kaynakları verimli bir şekilde kullanma yönünde yeni çözümler üretmeye yöneltmiştir. Yeşil binalar, oluşacak yaşam döngüsü çerçevesinde tasarlanan, çevreye olumsuz etkileri minimum malzemelerin tercih edildiği, enerji ve su konusunda tasarruf sağlayan, çevreci, ekonomik ve sağlıklı binalardır. Bu binaların toplumu çevreyle dost ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmesiyle özel sertifikalandırma sistemleri oluşturulmuş ve yapıların yeşil bina özelliği taşıyabilmesi için belirli kriterlere ve derecelendirmelere dayalı sistemler geliştirilmiştir. Bu kriterler ve derecelendirmelerden oluşan sertifikasyon sistemleri her ülke için farklı olabilmektedir. Bu çalışmada BREEAM, LEED, SBTool, CASBEE, GREEN STAR, DGNB ve B.E.S.T sertifikalandırma sistemleri incelenmiş ve karşılaştırmaları yapılarak değerlendirilmiştir.

Comparison of National and International Green Building Certificate Systems via Green Infrastructure

Traditional building construction techniques are among the most important factors in the global warming, climate change, and depletion of energy resources in the World. Green buildings have led people to find new solutions to use resources efficiently by minimizing the negative effects of traditional technology buildings. Green buildings are environmentally friendly, economical and healthy buildings designed within the framework of the life cycle to be formed, where materials with minimum negative impacts on the environment are preferred, and that are saving energy and water. In order to qualify buildings as green buildings, special certification systems based on certain criteria and ratings have been developed. These certification systems may be different for each country. In this study, BREEAM, LEED, SBTool, CASBEE, GREEN STAR, DGNB and B.E.S.T certification systems have been examined and compared. 

___

 • Anbarcı, A., Giran, Ö., Demir, İ., (2011). Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ile Türkiye’ deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması. 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa, s. 158-176.
 • CASBEE (2019). http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/ (Erişim tarihi:10 Haziran 2019).ÇEDBİK (2019). https://cedbik.org/tr/cedbik-konut-sertifikasi-12-pg (Erişim tarihi: 25 Temmuz 2019).
 • Çelik, E., (2009). Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin İncelenmesi Türkiye’de Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdede, S., Bektaş, S., (2014). Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1.
 • Saka, İ. (2011). Sürdürülebilirlik Açısından İstanbul’da Bir Ofis Binasının Leed Sertifikalandırma Sistemi Kapsamında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sev, A., Canbay, N., (2009). Dünya Genelinde Uygulanan Yeşil Bina Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri.Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki, s. 42-47.
 • Somalı, B., Ilıcalı, E., (2009). Binalarda Enerji Performansı. Ix. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Makine Mühendisleri Odası, İzmir, s. 1081-1088.
 • Şermet, R.,(2017). Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımlar İçin Sertifikasyon Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Şimşek, E., (2012). Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma Kriterleri “Kağıthane Ofispark Projesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • USGBC (2019). https://new.usgbc.org/ (Erişim tarihi: 4 Temmuz 2019).
 • Ürük, Z., İslamoğlu, A., (2019). Breeam, Leed ve DGNB Yeşil BinaSertifikasyon SistemlerininStandart Bir Konutta Karşılaştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 15, s. 143-154.