Peyzajın Doğa İle Akrabalık Kombinasyonları Üzerine

Bu çalışma, mimari tasarımda doğanın konumlanışını ve tasarımın doğa ile akrabalığını irdelemeye çalışmaktadır. Kent gerçekliği ile birlikte doğanın önce “dışarıda” bırakılması sonra “içeriye” alınma çabaları insanın doğa ile ilişkisinin sabitlendiği yaklaşımlarla birlikte ele alınmıştır. Bu bağlamda, doğanın mekân, modernite ve kapitalizm kavramları ile doğa-kültür ikiliği üzerinden etkileşimi tartışılmıştır. Tartışmayı örneklendirmek amacıyla Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini kapsamında yapılan uygulamalardan ve tasarım konseptlerinden yararlanılmıştır. İnsanın doğal çevreden yapay çevreye geçişi ile başlayan tasarımın önce vahşi ve yabani bulduğu doğayı dışladığı bilinmektedir. Dışlamanın tamamen gerçekleşmesi sonucunda doğaya olan özlem günümüzde tasarımcıları doğaya öykünme yoluyla yapay çevreyi doğaya iliştirmeye ve doğayı “içeriye” alma çalışmalarına neden olmaktadır.  Bu çalışmanın amacı peyzaj tasarımın doğa kombinasyonlarını ve kategorilerinin modernizmle “işbirlikçiliğini” göstermektir. 

___

 • Barthes, R. (2011) CameraLucida- Fotoğraf Üzerine Düşünceler. İstanbul. Altıkırkbeş Basın Yayın
 • Bourdieu, P. (1997). Seçilmiş Metinler (Choses Dites). Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, 2014, Heretik Yayınları, Ankara.
 • Enneli Ç. (2016). Takdim. Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, Heretik Yayınları, Ankara.
 • Giddens, A. (1990). Modernliğin Sonuçları (The Consequences of Modernity).Türkçe Söyleyen: Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları 2016, İstanbul.
 • Giddens, A..,(1991) Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum ( Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age). Türkçe Söyleyen: Ümit Tatlıcan, 2014, Say Yayınları, İstanbul
 • Gök, Ö. (2017). Kent Dokusunu Tek Bir Yapıda Birleştiren Kolajlar. http://kot0.com/kent-dokusunu-tek-bir-yapida-birlestiren-kolajlar/
 • Hirsch E., O'Hanlon M. (1995). The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space. Oxford University Press, Oxford.
 • Holly, L. (1996). Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları (Anthropological Perspectives on Kinship). Türkçe Söyleyen: Çağlar Enneli, 2016, Heretik Yayınları, Ankara.
 • Köksal, A. (2017). Modernleşme, Modernizm, Ulusalcılık, Eldem Mimarlığı vs. http://www.mimarizm.com/kose-yazilari/modernlesme-modernizm-ulusalcilik-eldem-mimarligi-vs_127773
 • Küçükşen, E. (2016). Yapılarda Vücut Bulan Sıkışmış Kent Dokuları. http://kot0.com/yapilarda-vucut-bulan-sikismis-kent-dokulari/
 • Lefebvre H. (1970). Kentsel Devrim. Türkçe söyleyen: Selim Sezer. Sel Yayıncılık, 2011, İstanbul.
 • Lefebvre, H. (1974). Mekânın Üretimi (Production of Space). Türkçe söyleyen: Işık Ergüden, 2014, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • Rose D. B., (2003). Kinship with the Natural World: Influencing the role and function of field staff within the NSW National Parks & Wildlife Service, Research undertaken with the NSW National Parks and Wildlife Service’s Cultural Heritage Totemic Landscapes Project, Sydney.
 • Schama S, (1995), Landscape and Memory, pp. 6/7; Harper Collins, London
 • Sennett, R. (1992). Kamusal İnsanın Çöküşü. Türkçe Söyleyen: Serpil Durak, Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları 2016, İstanbul.
 • Urry J. 1995. Mekanları Tüketmek (Consuming Places). Türkçe Söyleyen: Rahmi Öğdül, 1998, ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Thomas L., Cousins W., 1996. The Compact City: A Successful, Desirable and Achievable Urban Form? The Compact City: A Sustainable Urban Form? Edited by Mike Jenks, Elizabeth Burton and Katie Williams Oxford Brookes University, Oxford, UK
 • Whyte, I.D. 2002. Landscape and History since 1500. Reaction Books Ltd, London,UK