AKILLI KENTLERDE AKILLI ÇEVRE UYGULAMALARI: KASHIWANOHA (JAPONYA) VE ANTALYA

Akıllı Kent, kentlerin kaynaklarını daha etkin kullanmayı ve kent sakinlerine daha iyi hizmet sunmayı sağlayan bir modernleşme çabasıdır. Bu çalışmada akıllı kent uygulaması bağlamında dünyadaki iyi uygulamalardan birisi olan Japonya’nın Kashiwanoha kentindeki akıllı uygulamalar incelenmiş; Antalya kentinde başlatılan akıllı kent uygulamaları analiz edilmiş; her iki kentteki akıllı kent uygulamaları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın yöntemi akıllı çevre bileşenlerinin sınıflandırılmasına, her bileşen konusundaki akıllı uygulamaların incelenmesine ve Antalya için “akıllı çevre” modelinin önerilmesine dayanmaktadır. Çalışma sonucunda, Japonya’da akıllı çevre uygulamalarının oldukça üst düzeyde olduğu, ülkemizde ve Antalya’da ise henüz başlangıç aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Kashiwanoha’nın akıllı kent bağlamında en başarılı uygulama örneklerinden biri olmasının arkasındaki en önemli etmenin kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği olduğu görülmüştür. Antalya’da akıllı kent uygulamaları için Kashiwanoha Kentsel Tasarım Merkezi benzeri, ayrı bütçesi olan ve karar alma süreçlerinde bağımsız bir kuruluşun oluşturulması önerilmiştir.

SMART ENVIRONMENT PRACTICES IN SMART CITIES: KASHIWANOHA (JAPAN) AND ANTALYA

The smart city is a modernization effort that enables cities to use their resources more effectively and to provide better services to their residents. In this study, smart practices of Kashiwanoha City, Japan, one of the best smart city examples in the world, were examined; smart city practices launched in the city of Antalya, Turkey, were analyzed; and the smart city practices in both cities were compared. The method of the study is to classify smart environmental components; to examine smart practices; and to propose a "smart environment" model for Antalya. The study showed that smart environmental practices in Japan are at a very high level whereas they are at initial stage in Antalya and Turkey. The most important factor behind Kashiwanoha's success is the cooperation of the public and private sectors and universities. For smart city practices in Antalya, it has been proposed to establish an independent organization similar to the Urban Design Center Kashiwanoha (UDCK), with a separate budget and decision-making power.

___

 • Ahvenniemi H., Huovila A., Pinto-Seppa I., Airaksinen M. (2017). What are the differences between sustainable and smart cities? Cities, 60: 234-245
 • Bıçakçı H. (2014). Yeni kent tasarımı ve akıllı kentler: Karşılaştırmalı bir analiz ve Samsun için model önerisi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Calvillo CF., Sanches-Miralles A., Villar J. (2018). Synergies of Electric Urban Transport Systems and Distributed Energy Resources in Smart Cities. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 19 (8): 2445-2453
 • Colding J., Barthel S. (2017). An Urban Ecology Critique on the "Smart City" Model. Journal of Cleaner Production, 164 : 95-101
 • Çelik P., Topsakal Y. (2017). Akıllı Turizm Destinasyonları: Antalya Destinasyonunun Akıllı Turizm Uygulamalarının İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (3) : 149-166
 • Deakin M., Reid A. (2018). Smart cities: Under-gridding the sustainability of city-districts as energy efficient-low carbon zones. Journal of Cleaner Production, 173 : 39-48
 • Elvan L. (2017). Akıllı Şehirler Lüks Değil İhtiyaç. İTÜ Vakfı Dergisi, 7 : 6-9
 • Garau C., Pavan VM. (2018). Evaluating Urban Quality: Indicators and Assessment Tools for Smart Sustainable Cities. Sustainability 2018, 10, 575
 • Kayapınar YE. (2017). Akıllı Şehirler ve Uygulama Örnekleri. İTÜ Vakfı Dergisi, 77 : 14-19
 • Khatoun R. Zeadally S. (2016). Smart cities: Concepts, architectures, research opportunities. Communications of the ACM, 59 (8) : 46-57
 • Kylili A., Fokaides P. (2015). European Smart Cities: The Role of Zero Energy Buildings. Sustainable Cities Society, 15 : 86-95.
 • Kanakoudis V., Muhammetoğlu H. (2014). Urban Water Pipe Networks Management Towards Non-Revenue Water Reduction: Two Case Studies from Greece and Turkey. Clean Soil Air Water, 42 (7): 880-892
 • Rezafar A., Koramaz TK. (2014). Akıllı Kentin Sürdürülebilirlik Özelliği. Planlama, 24 (2) : 64-66
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013). Onunca Kalkınma Planı 2014-2018. T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Uçar A., Negiz N., Şemşit S. (2017). Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (15) : 1785-1798
 • Zuccala M. Verga ES. (2017). Enabling Energy Smart Cities through Urban Sharing Ecosystems. Energy Procedia, 111 : 826-835