Para İçin İşlenen Cinayet Haberlerinin İncelenmesi

İnsanlık tarihinde para her zaman bir sorun olarak bilinmektedir. Günümüzde de sadece bir mübadele aracı değildir ve tüm sosyal ilişkiler paraya göre düzenlenir. İster bireyler arasında olsun, isterse küçük veya büyük guruplar arasında veya dünya ülkeleri arasında olsun, ilişkiler çıkar ilişkisine göre belirlenir. İnsanlar hak ettikleri paraların dışında bazen cinayet bile işleyerek hak etmedikleri paraları ele geçirmektedirler. Çünkü para ekonomik malların cisimleşmiş göreliliğinin, onların değerini ifade eden özel bir formundan başka bir şey değildir.Bu çalışma, hak ettiğinden fazla değer gören paranın, insanları neden cinayet işlemeye mecbur bıraktığı araştırılmaktadır. Bu çalışmada işlenen cinayet vakaları ile ilgili haberlere internet haber sitelerinde nasıl yer verildiği veya nasıl tasarlandığı içerik analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Paranın sadece bir mübadele aracı değil de, aynı zamanda sosyal ilişkileri de etkilediği ortaya konmuştur. Cinayet haberlerine genelde tarafsız olarak yer verilmiştir. Para cinayetlerinin metropolde daha çok işlendiği gözlemlenmiştir.

Investigation of Crimes in the News for Money

In the history of humanity, money has been known as a problem all the time. Also nowadays it is not only for exchanging, it’s also managing the social communications. Communications are being defined by income of communication between small groups and big groups or between big countries. People can live conscious life as much as money relation makes influence on that place. Because, money is define the value of the objects which are used by people. In this research, why does money cause some people to do criminal? In this study, we will try to mention criminal events and how these events are being announced or designed in internet news. Content analysis method is used. Money is not just a medium of exchange, at the same time in social relations held by money. Murder news usually has been given neutral in news portals. A monetary murder it is seems to be more in metropolis.

___

  • Ayşe Günay,“Küreselleşme Sürecinde Malî Suçlar ve Malî Suçları Önlemeye Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:130, Ankara, Temmuz 1999, s./ p. 121-123.
  • Altvater, E., The Future of Market An Essay on the Regulation of Money and Nature After the Collapse of e eActually Existing Socialism, Verso, London. 1993, s./ p. 58
  • Bouwsma W. J., Calvin: a sixteenth-century portrait, Oxford University Press, New York. 1988, s./ p. 46.
  • Cleary P, The Church and Usury. An Essay on Some Historical and Theological Aspects of Money- Lending, M H Gill, Dublin. 1914, s./ p. 54
  • Georg Simmel, Die Grosstädte und das Geistesleben, Metropol ve Tinsel Hayat, çev. N. Kalaycı, Modern Kültürde Çatışma, önsöz D. Frisby, yay. Haz. A. Artun (2003) İletişim Yayınları, İstanbul. 1903, s./ p. 90-93.
  • Georg Simmel, (2012). "Paranın Felsefesi", Türkçeye çev; Yavuz Alogan ve Öykü Didem Aydın, İthaki Yay.
  • Hilferding, R., Finance Capital a study of the Latest Phase of Capitalist Development, (çev: Bottomore. T. ), Routledge and Kegan Paul, London. 1981, s./ p. 34.
  • McNeill J.T., The History and Character of Calvinism, Oxford University Press, New York. 1967, s./ p. 159.
  • Marx, K., Theories of Surplus Value-Part II, Lawrance and Wishart? London. 1979b, s./ p.48.