Mehmet RAKİPOĞLU

İran-Irak Savaşı Sırasında Suudi Konumunu Tehdit Dengesi Teorisi Merceğiyle Yeniden Ele Almak

Revisiting the Saudi Position During the Iran-Iraq War through the Lens of Balance of Threat Theory

Ortadoğu Etütleri

2017-Cilt: 9 - Sayı: 1

118-134

Suudi Arabistan, Irak-İran savaşı, Tehdit dengesi, Stephen Walt

Saudi Arabia, Iraq- Iran war, Balance of threat, Stephen Walt

10828