Recep YORULMAZ, Savaş KAPTAN

Brexit: OKA Bölgesi İçin Yeni Bir Ticaret Fırsatı

Brexit: An Emerging Trade Opportunity in MENA

Ortadoğu Etütleri

2021-Cilt: 13 - Sayı: 3

337-361

Brexit, OKA, Türkiye, İhracat, Ticaret

Brexit, MENA, Turkey, Export, Trade

78 16

7