Abdulrahman MUHAMMED, Lamidi YUSUF

Nijerya’daki İmalat Firmalarının Örgütsel Performans ve Elektrik Hizmet Kalitesi Algıları

Manufacturers’ perceived quality of electricity service and organizational performance in Nigeria

Journal of Transportation and Logistics

2016-Cilt: 1 - Sayı: 2

143-152

Elektrik, Hizmet kalitesi, Organizasyonel performans

Electricity, Service quality, Organizational performance

8149