Furkan YENER, Harun Reşit YAZGAN, Serap ERCAN CÖMERT, Sena KIR, Yağmur KAYA

Birliktelik Kuralları ve Genetik Algoritma İle Sipariş Yığınlama Probleminin Çözümü: Bir Ecza Deposunda Uygulama

Solution Of Order Batching Problem With Association Rules And Genetic Algorithm: A Case Study In Pharmacy Warehouse

Journal of Transportation and Logistics

2016-Cilt: 1 - Sayı: 2

129-142

Depo Yönetimi, Veri madenciliği, Genetik Algoritma, Sipariş Yığınlama

Warehouse Management, Data Mining, Genetic Algorithm, Order Batching

15195