Esra TÜRKER, Gözdenur TANRIKULU

Bir Vakıf Üniversitesinde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Kardiyovasküler Hastalıklarına İlişkin Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi ve Yaşam Biçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between The Risk Factors Related to Cardiovascular Diseases, Knowledge Level and Life Style of Students at a Foundation University

Paramedik ve acil sağlık hizmetleri dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

16-26

Bilgi, kardiyovasküler hastalık, sağlıklı yaşam biçimi, risk faktörleri, öğrenci.

Knowledge, cardiovascular disease, healthy lifestyle, risk factors, student.

5825

Benzer Makaleler

Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sıdıka KAYA, Arş. Gör. Gülsüm Şeyma KOCA, Nazan KARTAL, Yasin ÇİLHOROZ, Saadet AKTURAN

KOBİ’LER BİLGİ ÇAĞINA HAZIR MI? TÜRK KOBİLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ: SEKTÖRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Jülide KESKEN, Tarık EĞİT

Kamu Çalışanlarının Sağlıklı Yaşamı Benimseme ve Organik Tarım Ürünleri Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Mersin İli Örneği

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Durdane USCA, İlter HELVACI

Akılcı İlaç Kullanımında Sağlıklı Yaşam Becerilerinin Etkisi

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

Şirin ÖZKAN, Zeynep ACA

HALK OYUNCULARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

International Journal of Sport Culture and Science

Ali ÖZKAN, Taner BOZKUŞ, Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Ümit ÖZ, Caner CENGİZ

KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞI OLAN HASTA VE HASTA YAKINLARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

Sağlık Bilimleri Dergisi

Gülsüm Nihal ÇÜRÜK, Sevda Korkut BAYINDIR, Abdurrahman OĞUZHAN

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Okan GÜLEL

Kardiyovasküler risk faktörleri

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Okan GÜLEL