Necdet HACIOĞLU, Göksel Kemal GİRGİN

HACCP Sisteminin Otellerin Mutfak Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

HACCP Sisteminin Otellerin Mutfak Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

2008-Cilt: 9 - Sayı: 2

281-301

Gıda Hijyeni, Gıda Güvenliği, HACCP Sistemi.

Gıda Hijyeni, Gıda Güvenliği, HACCP Sistemi.

291 151

7
Benzer Makaleler