Naci ASLAN

Osmanlı Toplumunda Para Vakıflarının Kurumsallaşmasında Etkili Olan Faktörler

Factors Affecting Institutionalization of Monetary Foundations in Ottoman Society

Dini Araştırmalar

1998-Cilt: 1 - Sayı: 2

-

Osmanlı, Kurumsallaşma, İslam Hukuku, Örf, Siyaset

Ottoman, Institutionalization, Islamic Law, Custom, Politics

5337