Eray EĞMİR, Gürbüz OCAK

Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programı Tasarısının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

The Effect of Curriculum Design of Critical Thinking on Students’ Reflective Thinking Skills

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

2018 - Cilt: 11 - Sayı: 3

431 - 456

eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, program tasarısı

critical thinking, reflective thinking, curriculum design

50 31

Benzer Makaleler

HEMŞİRELERDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Gülşah GÜROL ARSLAN, Yurdanur DEMİR, İsmet EŞER, Leyla KHORSHİD

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

İlhan ÖZGÜL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Ayten Pınar BAL

Çizgi Romanlar: İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde alternatif bir yaklaşım

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

Hüseyin ÖZ, Emine EFECİOĞLU

Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Harun ÇİĞDEM, Adile Aşkım KURT

TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Meral Öner SÜNKÜR, Sabahattin ARIBAŞ, Mustafa İLHAN, Murat SÜNKÜR

ELEŞTİREL DÜŞÜNME ALGISI: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Gürcü KOÇ ERDAMAR, Gülgün BANGİR ALPAN

ÖĞRETİM ELEMANLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Prof.dr. Songül TÜMKAYA, Arş.gör. Lili HURİOĞLU