Mehmet GÜNEŞ

“KIZILIRMAK" ve “KARAKOYUN" EFSANELERİ BA÷LAMINDA KÜL- TÜRÜN YENİDEN ÜRETİMİNDE HALK ANLATILARININ İŞLEVSELLİ÷İ

The Functionality of Folk Narratives in the Reproduction of Culture in the Con- text of the Legends “Kizilirmak" and “Karakoyun"

Milli Folklor Dergisi

2020-Cilt: 16 - Sayı: 125

100-109

19624