Cengiz YOLCU

“BULGAR FESAD KOMİTESİ REİSİ” VASİL LEVSKİ’NİN EYLEMLERİ VE MAHKEMEDE VERDİĞİ İFADE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE REVOLUTIONARY ACTIONS AND THE COURT INTERROGATION OF VASIL LEVSKI, “THE LEADER OF THE BULGARIAN MISCHIEF COMMITEE”

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2015-Sayı: 27

15-63

Vasil Levski, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Birinci Bulgar Lejyonu, İkinci Bulgar Lejyonu, Bulgar Merkezî İhtilâl Komitesi

Vasil Levski, Bulgaria, Ottoman Empire, First Bulgarian Legion, Second Bulgarian Legion, Bulgarian Revolutionary Central Committee

7946