Mustafa SARICA

TÜRKÇEDE EYLEMSİLERİN (ORTAÇLAR VE ULAÇLAR ) FRANSIZCAYLA İLİŞKİLİ OLARAK İNCELENMESİ

CONSTRASTIVE STUDY OF PARTICIPLES IN TURKISH IN RELATION WITH FRENCH

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2012-Sayı: 11

205-213

Participe Gérondif, Participe Présent, Participe Adjectival, Ortaç, Ulaç, Bağfiil, Eylemsi, Zarffiil, Sıfatfiil.

Participle, Verbal Noun, Gerund, Adjective, Verbal, Verb, Adverb, Indicator

16567