Ömer ÜNDÜL, Florian AMANN, Peter K KAISER

Sülfatça Zengin Killi Kayaların Dayanım ve Deformasyon Özellikleri ile Gevrek Kırılma Süreçleri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2015-Cilt: 39 - Sayı: 2

91-115

Anhidrit, Gevrek Kırılma, Jips, Kil, Şişme

3618

Benzer Makaleler

Polistiren/Polivinilklorür Karışımlarına Maleik Anhidrit İçeren Kopolimer Etkisinin Termomekanik İncelenmesi

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi

Ersen YILMAZ, Ali BOZTUĞ

Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) / Geochemical and geostatistical investigation of Upper Miocene evaporites in the Polatlı-Sivrihisar Neogene basin (Demirci village, NE Sivrihisar; Centra

Türkiye Jeoloji Bülteni

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

Germik Formasyonu Oligosen Evaporitlerinin (Kurtalan, GB Siirt) Diyajenezi ve Paleocoğrafik Gelişimi, Türkiye

Yerbilimleri

Pelin Güngör YEŞİLOVA, Cahit HELVACI

Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu)

Türkiye Jeoloji Bülteni

Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA, Erdoğan TEKİN

HELLENİSTİK DÖNEMDE DOĞU AKDENİZ’DE SERAMİK ÜRETİMİ ÜZERİNE YENİ BİR ÖNERİ: NAGIDOS

OLBA

Hatice KÖRSULU

ÇENTİKLİ ELEMANLARIN KIRILMASININ BİR KONTROL ALGORİTMASI KULLANILARAK STABİLİZASYONU

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

Erol LALE, Bahar AYHAN

Kırılarak İki Parçaya Ayrılabilen Biyel Kollarının Ayrılma Parametreleri Üzerine Bir İnceleme

Sakarya University Journal of Science

Zafer Özdemir, Ziya Aksoy, Tekin Özdemir

Kırılarak İki Parçaya Ayrılabilen Biyel Kollarının Ayrılma Parametreleri Üzerine Bir İnceleme

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Zafer Özdemir, Ziya Aksoy, Tekin Özdemir