Fatma HOŞ ÇEBİ

Ekizköy (Muğla-Milas) Erken-Orta Miyosen Kömürlerinin Organik Jeokimyası ve Paleoiklim Şartları

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2016-Cilt: 40 - Sayı: 2

209-226

GC, n-alkan, Paleoiklim, Piroliz

46 14

7