Gülseren DAĞDELENLER

İki Farklı Örneklem Tekniği Kullanılarak Oluşturulan Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FO) Yöntemi ile Karşılaştırılması

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2020-Cilt: 44 - Sayı: 1

19-39

Chebyshev Teoremi, Eğri Altında Kalan Alan (EAA)

3328