Engin Karadağ, Ülkü Tosun

Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği [ÇESÖ]: Türkçe’ye Uyarlanması Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi

The Adaptation of Conflict Activity Styles Inventory [CASI] to Turkish Language, Language Validity & Pre-Psychometric Investigation

Psikoloji Çalışmaları

2014-Cilt: 34 - Sayı: 1

45-69

Çatışma, dil geçerliği, çatışma eylem stilleri

Conflict, language validity, conflict activity styles

506252