Müge ÖNER TAMAM

Tonsil non-Hodgkin lenfomalı hastaların değerlendirilmesinde FDG-PET/BT'nin değeri

The value of FDG-PET/CT in the assessment of patients with non-Hodgkin's lymphoma of tonsil

Cukurova Medical Journal

2018-Cilt: 43 - Sayı: 1

148-154

7515