İmren GÖKCE

Türkiye’de İşaret Dili Tercümanlığının Normları: Alan Üzerine Bir Ön İnceleme

The Norms of Sign Language Interpreting in Turkey: A pre-investigational study on the field

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2018-Sayı: 25

165-180

İşaret Dili Tercümanlığı, Çeviri Normları, Çevirmenin Rolü

Sign Language Interpreting, Translation Norms, The Role of the Interpreter

164108