Murat ERBEK

Çeviribilimde Ortak Zemin Arayışları: Disiplinin Gidişatına Özdüşünümsel Bir Bakış

In Search of Common Ground in Translatology: A Self-Reflective Look into Discipline’s Trajectory

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2018-Sayı: 25

129-142

çeviribilim, özdüşünüm, görgül bilim dalı, çeviri odaklı gözlem

171 93

7