Musa YILDIZ, Gülfem KURT

Çeviride Kayıplar Sorunu: Necîb Mahfûz’un Yevme Kutile’z-Za‘îm Adlı Eserinin Arapça ve İngilizceden Türkçeye Çevirisi ile Arapça Kaynak Metninin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

The Problem of Losses in Translation: A Comparative Analysis of The Arabic Source Text of Yevme Kutile’z-Za‘îm by Naguib Mahfouz with its Translation to Turkish from English and from Arabic

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2018-Sayı: 25

1-34

Çeviri, Necîb Mahfûz, Yevme Kutile’z-Za‘îm

Translation, Naguib Mahfouz, Yawma Qutila al-Za’eem

15184